Kuntaliitto selvittää kuntajohtajien näkemyksiä Rinteen sote-linjauksista

Kuntaliitto avasi kuntajohtajien vastattavaksi Kuntapulssi-extra -kyselyn, jolla selvitetään kuntakentän näkemyksiä Antti Rinteen hallitusohjelman linjauksiin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyen. Kyselyyn toivotaan vastauksia kunnan- ja kaupunginjohtajilta, sote- ja talousjohtajilta sekä kuntien luottamushenkilöjohdolta.

Kyselyssä selvitetään muun muassa sitä, kuinka tärkeänä kuntakenttä pitää sote-valmistelun parlamentaarisuutta, alueellisten erityispiirteiden huomioimista sekä sote-palvelujen tuottamista julkisena palveluna. Lisäksi kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan, miten sote-linjaukset vaikuttavat oman kunnan talouteen ja elinvoimaan.

Vastauksia käytetään Kuntaliiton vaikuttamis- ja kehittämistyössä. Kysely on toimitettu vastaajille sähköpostitse ja vastausaikaa on 19.8. saakka.