Kuntien digitalisaation valtionavustushaku yhteishankkeisiin käynnissä

Valtiovarainministeriö (VM) on avannut 13.11. rahoitushaun kunnille digitalisaation edistämiseen. Nyt avautui kuntien ja kuntayhtymien yhteisiin hankkeisiin keskittyvä haku. Hakuaika päättyy 19.12.2019.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena tulee olla ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä. 

Avustusta ei tässä haussa voi hakea: 

  • sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin kehittämishankkeisiin, 
  • rakennetun ympäristön toimialaan liittyviin hankkeisiin tai 
  • asianhallinnan tai arkistoinnin kehittämiseen. 

Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät valtiovarainministeriön sivuilta.

Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikkö tukee kuntia, erityisesti yhteishankevalmistelussa ja hankekumppaneiden etsimisessä. 

Tagit