Kommentointiaikaa on 6.3.2019 saakka

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen päivitys (JHS 200) toisella palautekierroksella

JHS-suositus

Osana kuntatieto-ohjelmaa päivitetty kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus on nyt toisella palautekierroksella. Kommentointiaikaa on 6.3.2019 saakka.

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 8.10.-18.11.2018 välisenä aikana. Ensimmäisen palautekierrokselle palautevastine on julkaistu myös JHS-sivuilla.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus korvaa raportoinnissa aiemman Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen. Suositus koskee kuntien palveluita vuodesta 2021 alkaen. Luokitus kattaa sekä lainsäädännön kunnille asettamat tehtävät että kuntien itselleen ottamat tehtävät.

Toisen palautekierroksen taustamateriaalina on jaettu myös Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen moduulin kokonaisuus, joka poimitaan taloustietoaineistosta.

Suora linkki suositusluonnoksen JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen aineistoon, palautelomakkeeseen, 1. palautekierroksen palautevastineeseen sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen moduulin tausta-aineistoon on:

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-200-paivitys/toisen-vaiheen-palautepyynto

 

tags