Kuntien ja kuntayhtymien sote-yhteistyön valmistelijat kokoontuivat Kuntatalolla

Kuntaliitto ja Kuntatyönantajien soteliiderit-hanke kutsuivat kuntatoimijoiden alueellista yhteistyötä valmistelevat avainhenkilöt koolle Kuntatalolle 25.11.2019.

Tilaisuudessa oli mukana edustajia lähes kaikilta alueilta. Tapaamiseen osallistuivat myös STM:n edustajia, jotka avasivat kansallisen valmistelun ja kuntatoimijoille suunnatun tuen tilannetta. Tapaamisessa käsiteltiin eri alueiden tilannetta ja yhteenvetona todettiin, että tilanteet ja rakenteet vaihtelevat alueittain merkittävästi. Talouden tasapainottaminen, palvelujen kehittäminen, tiedolla johtamiseen panostaminen, poliittisen edustavuuden takaaminen, verkostomainen johtaminen ja henkilöstökokemuksen parantaminen olivat esimerkkejä esiin nousseista eri alueita yhdistävistä kysymyksistä. 

Yhteenvetona tapaamisessa todettiin, kuntapohjaisen etenemisen tueksi tarvitaan yhteistyötä myös alueiden välillä. Valmistelijoiden toiveena oli, että yhteistyön ja vuoropuhelun mahdollistamiseksi Kuntaliitto ja ministeriöt voisivat koota toimijoita yhteen säännöllisesti.

Kuntaliitto haluaa omalta osaltaan tukea kuntien ja kuntayhtymien etenemistä palveluiden kehittämisessä, ennen hallitusohjelman linjausten mukaista vastuiden siirtymistä maakunnille. Yhtenä Kuntaliitolle hyvin soveltuvana tuen muotona voi toimi kuntatoimijoiden vastuuvalmistelijoiden ja avainhenkilöiden kansallinen verkottaminen, totesi Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista