Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 121:

Lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaaminen

Kirjapitolautakunnan kuntajaoston lausunto numero 121

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden lausunnon 121 lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa.

Lausuntopyynnön taustalla oli tilanne, jossa kuntayhtymä oli antanut korottoman antolainan kokonaan omistamalleen A Oy:lle, joka oli myöntänyt edelleen B Oy:lle pääomalainan. Kuntayhtymä pyysi lausuntoa muun muassa siitä, miten pääomalainan arvonalennus tulee käsitellä A Oy:n, kuntayhtymän sekä kuntayhtymän jäsenkuntien kirjanpidossa mahdollisessa B Oy:n konkurssitilanteessa. 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto vastasi lausuntopyyntöön siltä osin kuin se koski kuntayhtymän tai sen jäsenkuntien kirjanpitoa. Kirjanpitolautakunta antoi lausunnon osakeyhtiöiden kirjanpitoa koskevista kysymyksistä.

Aiheesta lisää:

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta