Lukion opetussuunnitelmatyö valmiina käynnistymään

Opetushallitus on saanut valmiiksi luonnokset lukion opetussuunnitelman perusteiksi. Sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutuksen perusteiden luonnokset ovat kommentoitavina 15.3. - 11.4.2019. Kommenttien ja lausuntojen pohjalta viimeistellyt opetussuunnitelman perusteet julkaistaan Opetushallituksen Lukiopäivillä 7. - 8.11.2019. Lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.  

Koulutuksen järjestäjät pääsevät paitsi kommentoimaan luonnoksia, myös käynnistämään oman opetussuunnitelmatyönsä. Paikalliselle opetussuunnitelmatyölle on nyt käytännössä puolitoista vuotta aikaa, sillä lukiot ja koulutuksen järjestäjät esittelevät opetussuunnitelmia perusopetuksen päättöluokkalaisille jo loppusyksyllä 2020.
Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien opetussuunnitelmatyö perustuu 2020-luvun todellisiin väestötietoihin. Usein se merkitsee opetussuunnitelmatyön tekemistä seudullisesti yhteistyössä naapurilukioiden kanssa.

Tagit