Maaseudun INFRA-verkosto selvittää infraisännöinnin ja operointipalvelujen kehittämistä

Kuntaliiton koordinoima Maaseudun INFRA-verkosto on käynnistänyt selvityksen, jossa tutkitaan vesihuollosta vastaavien toimijoiden tarvetta infraisännöinti- ja operointipalvelujen ostoon, edellytyksiä vesihuoltoisännöintikoulutuksen kehittämiseksi sekä suunnitellaan koulutuksen sopivaa rakennetta ja rahoitusmahdollisuuksia.

-Maaseutumaisilla alueilla infrapalveluita hoidetaan usein osuuskuntamuodossa sivutoimisesti tai talkoovoimin, jolloin toiminnan edellytykseksi nouseekin riittävä osaaminen. Osaamista voitaisiin myös ostaa palveluna, mikä nostikin esiin tarpeen infraisännöinnin ja operointipalvelujen nykytilan selvitykseen, ja näitä palveluja tarjoavien organisaatioiden osaamista tukevan koulutuksen kehittämiseen, kertoo suunnittelija Emilia Osmonen.

Selvityksen infraisännöinti- ja operointipalvelujen kehittämisestä toteuttaa Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK) yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Suomen Yksityistiepalvelu Oy:n kanssa. Työ on käynnistynyt maaliskuussa 2019. Ensimmäisen vaiheen tuloksia saadaan jo toukokuussa, kun alustavia tuloksia esitellään Vesihuoltopäivillä Jyväskylässä. Selvitys valmistuu kesäkuun 2019 lopulla ja tulokset julkaistaan Kuntaliiton verkkojulkaisuna.

Maaseudun INFRA-verkoston tehtävänä on maaseutualueiden toimintaympäristöön liittyvien edellytysten varmistaminen liittyen mm. infrastruktuuriin (tiestö, tietoliikenneverkko, vesi- ja jätehuolto, energia ja sähkönjakeluverkko), liikennepalveluihin, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi verkostohankkeessa tarkastellaan maaseudun arjen turvallisuuskysymyksiä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Tagit
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta

Emilia Osmonen

Verkostokoordinaattori
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2057, +358 50 566 8758
Vastuualueet
  • Elinvoimainen toimintaympäristö -verkostohankkeen tehtävät hankesuunnitelman mukaisesti.