MRL-uudistus etenee - miten käy kaavajärjestelmän? Esittely- ja keskustelutilaisuus 30.10.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevat alustavat pykäläluonnokset ovat valmistuneet kommenttikierrokselle.

- Virkamiestyönä valmistelluissa pykäläluonnoksissa hahmotellaan merkittäviä muutoksia nykyiseen kaavajärjestelmään, arvioi kehittämispäällikkö Anne Jarva, joka on mukana uudistusta valmistelevassa työryhmässä ja sen alueidenkäytön jaostossa.

- Maakuntakaavoitus muuttuisi aiempaa strategisemmaksi ja kaupunkiseuduille luotaisiin oma suunnitteluväline, kaupunkiseutukaava. Kuntien yleis- ja asemakaavoitus yhdistettäisiin yhdeksi kuntakaavaksi.

Kuntaliitto järjestää 30.10. klo 13-15 vuorovaikutteisen infotilaisuuden, jossa esitellään pykäläluonnoksia, arvioidaan niiden vaikutuksia kunnan toimintaan ja luodaan ajankohtainen katsaus maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen valmistelutilanteeseen. Lisäksi keskustellaan kaavajärjestelmän, kaavojen toteuttamisen ja rakentamisen lupajärjestelmän välisistä suhteista.

Lisätietoa pykäläluonnoksista ja kommentointipyyntö (mrluudistus.fi)

Huom: Tilaisuus striimataan. Striimilinkki lähetetään ilmoittautuneille ja julkaistaan kuntaliitto.fi/mrl -sivulla. Tilaisuudesta tehdään tallenne, joka löytyy osoitteesta kunta.tv

Tagit