Näkökulmia kuntien onnistuneista työllisyyskokeiluista

Alueelliset työllisyys- ja yrityspalvelupalvelukokeilut toteutettiin 1.8.2017 - 31.12.2018 viidellä alueella yhteensä 23 kunnassa. Kokeiluissa TE-hallinnolta kokeilujen vastuulle siirrettiin runsaat 40 000 asiakasta. Kokeilualueiden kohderyhmät ja vastuut vaihtelivat. Laajimpana oli Pirkanmaa, jolle siirtyi kokonaisvastuu noin 20 000:sta vaikeasti työllistyvästä työnhakijasta.

Kokeilujen loppujulkaisuun on koottu artikkeleita työvoimapolitiikan nykytilanteesta uudistusten pyörteissä painopisteen ollessa kokeilujen kokemuksissa, tuloksissa ja niiden tulkinnoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön, Kuntaliiton ja kokeilualueiden vastuuhenkilöiden lisäksi julkaisuun ovat antaneet panoksensa mm. työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pj. Tarja Filatov, suuren valiokunnan pj. Arto Satonen sekä hankejohtaja Maria Kaisa Aula.

Kokeilut saivat osakseen suurta huomiota ja toimintatavoista sekä tuloksista keskusteltiin paljon. Käytännön työtä edisti se laaja tuki, jota kokeilut saivat niin alueittensa kotikunnissa kuin useilta valtakunnan johtavilta poliittisilta päättäjiltä. Suuri lisäarvo kokeilujen toimeenpanolle syntyi paikallisissa verkostoissa, joissa keskeisiä kumppaneita olivat TE-toimistot, yrittäjäjärjestöt, palveluntuottajat, oppilaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Kuntaliitto edistivät kokeiluja monin eri tavoin ja mahdollistivat yhdessä myös kokeilujen valtakunnallisen koordinaatiohankkeen.

Tagit
Erja Lindberg

Etunimi
Erja
Sukunimi
Lindberg
Kehittämispäällikkö, työllisyys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2497
Kännykkä
+358 50 381 4096
Vastuualueet
  • Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
  • EU:n työllisyyspolitiikka
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot