Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa 2019

Nuorisotyö on monipuolinen kunnan peruspalvelu

Tuore kunnallisen nuorisotyön selvitys osoittaa, että nuorisotyö on siirtynyt laajasti perinteisten nuorisotilojen ulkopuolelle, ja nuorisotyöntekijät jalkautuvat entistä useammin kouluihin, kauppakeskuksiin, liikenneasemille, puistoihin, rannoille, urheilukentille, laskettelukeskuksiin, asuntoloihin ja kutsuntoihin sekä digitaalisiin ympäristöihin - paikkoihin joissa nuoret ovat ja liikkuvat.

Kuntien nuorisotyön resurssit vaihtelevat merkittävästi kunnasta toiseen. Kaikkiaan resurssit ovat säilyneet hyvällä tasolla viiden vuoden takaiseen verrattuna. Rahoitus on säilynyt tai vahvistunut valtaosissa kuntia ja myös päätoimista sekä osa-aikaista henkilöstöä on pystytty monin paikoin lisäämään. Kunnallisessa nuorisotyössä työskentelee Suomessa karkeasti hieman alle 2 000 nuorisotyöntekijää. Tämä nuorten elämismaailman asiantuntijajoukko näkee aitiopaikalta ne muutokset, jotka koskettavat nuoria. Selvityksen mukaan nuorisotyöntekijät käsittelevät nuorten kanssa isoja globaaleja ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Keskusteluja käydään vilkkaasti erityisesti ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä, koulutuksessa ja työelämässä pärjäämisestä, nuorten yksinäisyydestä ja mielenterveydellisistä kysymyksistä. Nuorisotyön toimesta nuorten osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia vahvistetaan ja heidän yhteiskunnallista asemaansa edistetään aikaisempaa vahvemmin.

Selvitys kertoo myös, että kunnallisessa nuorisotyössä kumppanuudet ja yhteistyö tuottavat projekteja nuorten palvelujen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Nuorisotyöntekijät osallistuvat aktiivisesti monialaisten yhteistyöverkostojen toimintaan toteuttaakseen erilaisia uusia, nuorilähtöisiä kokeiluja.

Nuorisotyön päätöksenteko on siirtynyt nuorisolautakunnista osaksi laaja-alaisempaa päätöksentekoa

Nuorisotyön ohjaus ja päätöksenteko on monin paikoin siirtynyt substanssilautakunnista laaja-alaisiin sivistys-, opetus- tai hyvinvointilautakuntiin. Nuorisotyössä muutosten arvioidaan olleen nuorisotyön kannalta myönteisiä, mutta nähtävissä on myös haasteita. Nuorisotyön strategisen ohjauksen vahvistuminen, nuorisotyön ammattiosaamisen hyödyntäminen monialaisissa hankkeissa ovat olleet oikein tervetulleita muutoksia. Haasteita nähdään voimavarojen ja resurssien siirtymisessä muiden kuin nuorisotyön palveluiden kehittämiseen, sekä nuorisotyöllisen osaamisen ohenemiseen päätöksenteon ylemmillä portailla.

Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa 2019 -selvitys toteutettiin yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan ja Kuntaliiton kanssa. Kuntien nuorisotyöstä vastaavilla toimijoilla teetettyyn kyselyyn vastasi 206 kuntaa. Kyselyssä syvennyttiin selvittämään kunnallisessa nuorisotyössä viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Selvitys on ensimmäinen kunnallisen nuorisotyön muutosta ja nykytilaa tässä laajuudessa käsitelevä kokonaisuus.

Lisätietoja selvityksestä antavat:
Mari Ahonen-Walker, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto, +358 50 4526 433, mari.ahonen-walker@kuntaliitto.fi
Johanna Kalliomaa, suunnittelija, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, +358 40 482 6220, johanna.kalliomaa@lahti.fi

Kunnallinen nuorisotyö 2019 -selvitys on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta.

Tags