Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2019

Valtakunnallinen koululaiskysely toteutetaan tänä vuonna kolmatta kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kyselyn 18.2.2019 maamme peruskouluihin. Se on tarkoitettu kaikille 1. - 10.-luokkalaisille.

Koululaiskysely on osallistujamäärällä mitattuna merkittävimpiä maamme lasten ja nuorten kuulemisen välineitä. Viime kerralla vastaajia oli 120 000.  Koululaiskyselyllä on suora vaikutus ministeriön avustuksiin ja toimiin. Kouluihin on perustettu harrastustunteja koululaisten toiveiden mukaisesti, ja näin teemme tänäkin vuonna. Myös tulevaan yläkoululaisten harrastuspassiin vaikuttivat kyselyn tulokset. Kunnat voivat hyödyntää kyselyn tuloksia, kun tulokset on mahdollista saada myös kunta- ja koulukohtaisesti.

Toivomme, että kyselyyn vastaisivat kaikki koulut; myös ne, jotka ovat vastanneet koululaiskyselyyn aiemmin. Vuosittain toistuvilla kysymyksillä seurataan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehitystä ja uusilla kysymyksillä kuullaan koululaisia ajankohtaisista aiheista.   

Uudet kysymykset koskevat kansallisen lapsistrategian teemoja: mitä asioita lapset ja nuoret haluaisivat muuttaa ja mitä toiveita heillä on. Tuloksista selviää, mistä asioista lasten ja nuorten kanssa kannattaisi keskustella enemmän.

Kyselyn vastausaika on 18.2.-11.3.2019. Valtakunnalliset tulokset julkistetaan maaliskuussa ja lähetetään kouluille.

Mikäli koulu ei ole vielä saanut kyselyä, pyydämme ilmoittamaan koulun nimen ja sähköpostiosoitteen osoitteeseen petri.nuppunen@fountainpark.fi

Jokaisella koululla on oma koulukohtaisen koodin sisältävä linkki, jolla koulun oppilaat voivat vastata kyselyyn.

Koulukohtaiset vastaukset koululaisten kiinnostuksesta taiteen, kulttuurin aloihin ja liikuntalajeihin julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla: http://minedu.fi/lastenkulttuuri 

Ministeriö tukee harrastustuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä. Haku aukeaa maaliskuussa heti koululaiskyselyn tulosten selvittyä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on koulun oppilaiden kuuleminen koululaiskyselyllä tai muulla tavalla.

Video harrastustunneista:  http://minedu.fi/lastenkulttuuri

Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Iina Berden (iina.berden@minedu.fi; puh. 0295 330 069) ja ylitarkastaja Hanna Koskimies (hanna.koskimies@minedu.fi; puh. 0295 330 048).