Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta: Perusopetuksen vahvistamiseen on panostettava

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinnan mukaan koulutuksen rahoituksen sekä ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen tuomien perustaitojen varmistamisen on oltava uuden hallituksen työlistan kärjessä.

-Nyt jos koskaan on panostettava perusopetuksen vahvistamiseen ja uudistamiseen. Tämä vaatii laaja-alaista keskustelua sekä yli hallituskausien kestäviä kansallisia linjauksia koulutuksen tavoitteista, rakenteista ja sisällöistä.

-Jotta kaikille lapsille ja nuorille voidaan varmistaa vahvat perustaidot - lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen -  on perusopetuksen resursseja merkittävästi lisättävä. Lisäyksiä on tehtävä ennen kaikkea perusrahoitukseen valtionavustusten sijaan. Näin mahdollistetaan myös kohdennetut toimet syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen paikallisesti.

Uudistaminen ei tapahdu vuodessa

Hallituksen kärkihankkeisiin kuulunut ammatillisen koulutuksen reformi on käynnistynyt, mutta sen toimeenpano on vasta alussa. Työpaikoilla oppimisen lisääntyminen ja yksilöllisten opintopolkujen luominen asettavat suuria haasteita niin koulutuksen järjestäjälle kuin opettajuudellekin. Haasteet ovat vieläkin suurempia, kun otetaan huomioon rahoitukseen kohdistetut merkittävät leikkaukset.

-Ammatillisen koulutuksen uudistaminen ei tapahdu vuodessa tai kahdessa. Nyt olisikin syytä rauhoittaa tilanne ja antaa koulutuksen järjestäjille työrauha uusien toimintatapojen ja -menetelmien kehittämiselle ja käyttöönottamiselle.

Jatkuva oppiminen osaksi hallitusohjelmaa

Huolena on se, että Suomessa ei tulevaisuudessa ole riittävästi osaajia työelämän ja yritysten tarpeisiin. Työ muuttuu ja osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti teknologian kehittyessä. Jatkuvan oppimisen tulisikin olla yksi tulevan hallituksen ja hallitusohjelman painopisteistä.

-Uutta voi voi oppia vain, jos perusta on kunnossa. Koulutusjärjestelmämme on huolehdittava siitä, että se takaa kaikille vahvat perustaidot ja ammattiin johtavan tutkinnon. Hyvä yleissivistys ja perustaidot antavat pohjan työllistymiselle, jatko-opiskelulle sekä mahdollisuudet osallisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman elämän hallintaan. Julkisesti rahoitettu ja maksuton koulutus- ja tutkintojärjestelmä luo perustan kansalaisten osaamisen kehittämiselle.

Päivärinta puhui Ammattiopisto Sampon valmistujaisjuhlassa Imatralla 29.5.

Tagit