Opetusalan turvallisuuspalkinto 2019 Eurajoen kuntaan

Opetusalan turvallisuuspalkinnon 2019 saajaksi on valittu Eurajoen kunnan esi- ja alkuopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistiimi. Opetusalan turvallisuuspalkinto luovutettiin tiistaina 9.4.2019 Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä. 

Turvataitojen opettaminen on kansalaistaitojen vahvistamista

Eurajoen kunnan esi- ja alkuopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistiimi on suunnitellut ja valmistanut koko kunnan esi- ja alkuopetuksen käyttöön Lapsen Turvapassi -materiaalin. Turvapassimateriaalissa käsitellään turvallisuutta monipuolisesti hätäpuhelusta ihmisten väliseen luottamukseen. Tavoitteena on, että passi on suoritettuna 2. luokan kevääseen mennessä, jolloin lapselle jaetaan suorituksesta diplomi.
Lapsen Turvapassin ideana on opetella tärkeimpiä turvatietoja ja ‐taitoja lisäten samalla vuorovaikutusta kodin ja koulun välillä. Palkintolautakunta näkee lapsen turvataitojen opettamisen merkittävänä ennaltaehkäisevänä työnä ja tärkeänä kansalaistaitojen vahvistajana.

Tilaisuudessa jaettiin myös opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnot.

Lue Suomen Palopäällystöliiton tiedote

Lisätietoa:
palkintolautakunnan sihteeri, koulutusjohtaja Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto, p. 044 733 4112     
palkintolautakunnan puheenjohtaja, rehtori Matti Waitinen, Helsingin pelastuskoulu, p. 050 364 5374
 

Tagit