Pelastusjohtajien kannanotto 8.5.2019

Pelastusjohtajat: Tavoitteeksi asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut

pelastuslaitokset

Kunnat vastaavat pelastustoimesta Suomen 22 pelastustoimen alueella. Pelastuslaitokset tuottavat asiakkailleen lähipalveluja, ovat alueellisesti organisoituja sekä samalla keskeinen osa sisäministeriön ohjaamaa kansallista pelastustoimen suorituskykyä.

Pelastuslaitosten perustehtävien laadukas toteuttaminen edellyttää, että pelastuslaitosten suorituskyky kaikissa turvallisuustilanteissa on varmistettu. Vahvan perusvalmiuden kautta turvataan, että asiakkaat saavat toimintaympäristön ja riskien edellyttämät pelastustoimen palvelut sekä paikallisesti että alueellisesti. Lainsäädännön tulee varmistaa, että pelastuslaitokset voivat jatkossakin toimia ensihoitopalvelujen tuottajana.

Nykyinen alueellinen pelastustoimen organisaatiomalli on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja hyvin toimivaksi. Pelastustoimen palvelujen kehittäminen entistä paremmin vastaamaan kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeita on mahdollista ilman uusia monimutkaisia hallintomalleja. Toimialan luonnetta kunnioittavien hallinnollisten rakenteiden kautta voidaan parhaiten turvata ja varmistaa pelastustoimen itsenäinen toimivalta sekä valvontaa sisältävän viranomaisroolin toteutuminen.

Pelastusjohtajat näkevät toimialan kehitystyön tavoitteena laajan ja asiakaslähtöisen turvallisuuspalvelujen kokonaisuuden. Palvelujen kehittämisen edellytysten varmistamiseksi pelastuslaitosten välistä yhteistyötä syvennetään edelleen. Pelastustoimen pitkän aikavälin kehitystyö on turvattava riittävällä panostamisella yhteisiin tietojärjestelmiin. Pelastuslaitokset ovat sitoutuneet tukemaan alueellista varautumisen yhteistyötä suunnitellun yhteisen varautumisen toimintamallin mukaisesti.

Pelastuslaitokset kuuluvat Kuntaliiton toiminnan piiriin.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Etelä-Savon pelastuslaitos
Helsingin pelastuslaitos
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kainuun pelastuslaitos
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos
Keski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos
Lapin pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Pohjanmaan pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Satakunnan pelastuslaitos
Pirkanmaan pelastuslaitos
Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot:

Pelastusjohtajien puheenjohtaja, pelastuskomentaja Simo Wecksten, puh. 09 310 30000, simo.wecksten@hel.fi
Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, puh. 040 7197150, vesa-pekka.tervo@kuntaliitto.fi