Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 122:

Potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen

Potilasvakuutuslain tulevalla muutoksella on sairaanhoitopiirien tilinpäätöksiin vaikutuksia jo vuonna 2019. Kunnilta poistuu oikeus periä vammaisille tarjoamistaan palveluista aiheutuneet kulut vammaispalvelulain mukaisesti. Koska vastuut kuvaavat tulevia velvoitteita, muutos vaikuttaa jo vuoden 2019 tilinpäätöksissä esitettävien potilasvakuutusvastuiden määrään pienentävästi. Siksi tulevien vuosien vastuiden määrän väheneminen kirjataan sairaanhoitopiirien tuloslaskelmaan menonoikaisuna.

Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa tulee antaa selostus potilasvakuutuslain mukaisten vastuiden käsittelyn muutoksesta sekä muutoksen euromääräisestä vaikutuksesta siten kuin lausunnossa edellytetään.

 

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Tagit
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta