Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 122:

Potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen

Potilasvakuutuslain tulevalla muutoksella on sairaanhoitopiirien tilinpäätöksiin vaikutuksia jo vuonna 2019. Kunnilta poistuu oikeus periä vammaisille tarjoamistaan palveluista aiheutuneet kulut vammaispalvelulain mukaisesti. Koska vastuut kuvaavat tulevia velvoitteita, muutos vaikuttaa jo vuoden 2019 tilinpäätöksissä esitettävien potilasvakuutusvastuiden määrään pienentävästi. Siksi tulevien vuosien vastuiden määrän väheneminen kirjataan sairaanhoitopiirien tuloslaskelmaan menonoikaisuna.

Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa tulee antaa selostus potilasvakuutuslain mukaisten vastuiden käsittelyn muutoksesta sekä muutoksen euromääräisestä vaikutuksesta siten kuin lausunnossa edellytetään.

 

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme