PRO SOS -hanke edistää vahvaa, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä sosiaalityötä kunnissa

PRO SOS -hankkeessa on kahden ja puolen vuoden ajan kehitetty aikuissosiaalityötä. Hankkeen tavoitteena on ollut selkeyttää ja vankistaa sosiaalityön asemaa, jotta varmistettaisiin asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvissa rakenteissa. Hanke on valtakunnallinen ESR-hanke. Mukana ovat olleet seitsemän sosiaalialan osaamiskeskusta, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopiston Kokkolan toimipiste ja Kuntaliitto. 

Hankkeen kärkiteemoja ovat: 

  • yhteiskehittäminen 
  • jalkautuva sosiaalityö
  • sosiaalinen kuntoutus 
  • pelillisyys ja leikillisyys 
  • palvelutarpeen arviointi 
  • taloussosiaalityö 
  • Kelan ja kunnan yhteistyö 
  • itsearviointimittari Kykyviisarin käyttö 
  • sosiaalinen raportointi
  • maakunnallistuva aikuissosiaalityö 

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkostossa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistelleet maakuntien aikuissosiaalityön asiantuntijat, PRO SOS -hanketyöntekijät ja Kuntaliiton erityisasiantuntijat ovat käsitelleet aikuissosiaalityötä monipuolisesti ja työstäneet aikuissosiaalityöstä kertovaa yhteistä esitettä. Esite ja muut hankkeen tuotokset kootaan verkkosivuille www.prosos.fi. Sivut säilyvät hankkeen päättymisen jälkeen, joten hankkeen materiaalit ovat jatkossakin vapaasti kuntien hyödynnettävissä. Hanke päättyy 30.6.2019. 
 

Tagit