Saavutettavuuslainsäädäntö etenee hitaasti mutta varmasti - laki voimaan 1.4.2019

Tarkoitus on ollut, että Suomen saavutettavuuslainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) tulisi voimaan syyskuussa 2018. Eduskunnassa asian käsittely ei ole edennyt tässä aikataulussa, mutta nyt käsittely on kuitenkin ottanut askeleita eteenpäin.

Hallituksen esitys käsiteltiin täysistunnossa 12.2.2019. Oletus on, että laki tulisi voimaan 1.4.2019, vaikka suurin osa lain vaatimuksista on jo voimassa.

Hallintovaliokunnan mietintö valmistui 1.2.2019. Mietinnössä valiokunta nosti esille lainsäädännön tarpeellisuuden ja teki pieniä muutoksia hallituksen ehdotukseen.

Kunnissa on syytä huomioida, että aiemmin mainittu poikkeus työpaikkojen extra- ja intranetpalveluista ei ole enää mukana laissa samassa muodossa kuin ehdotuksessa. EU-kommission tulkinnan mukaan rajaus on vain ajallinen, eli vaatimukset koskevat uusia extra- ja intranetpalveluja heti 23.9.2019 jälkeen ja vanhoja palveluita huomattavien muutosten jälkeen.

Lisätiedot lainsäädännöstä ja vaatimuksista: kuntaliitto.fi/saavutettavuus

Tags
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Asiantuntija
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Vastuualueet
  • kuntien verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvä edunvalvonta, edistäminen ja neuvonta
  • digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen ja edistäminen
  • kaksikielisyys ja kansalliskielet
  • Kuntaliiton ja Kommuntorgetin verkkopalveluiden kehittäminen