Selvitys kumppanuuskaavoituksen käytänteistä

Kuntaliitto yhdessä Aalto-yliopiston kanssa on käynnistänyt selvityksen kuntien ja yksityisten toimijoiden yhteistyöstä kumppanuuskaavoitushankkeissa. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa yhteistyöhön sovellettavia menettelytapoja ja tunnistaa onnistumisen edellytyksiä osapuolten väliselle yhteistyölle hankkeiden suunnittelusta niiden toteutukseen asti.

Selvitys on käynnistynyt kuntien kirjaamoihin lähetetyllä kyselyllä yhteistyön toteutustavoista. Kyselyyn toivotaan vastauksia erityisesti sellaisilta kunnan edustajilta, joilla on käytännön kokemusta hankkeista, joissa kaavoitusta on tehty yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa. Aihe on ajankohtainen ja jokaisen kunnan vastaus hyvin tärkeä nyt, kun maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan.

Kuntaliitto tekee kumppanuusmenettelyistä ja niiden hyvistä toimintatavoista vuoden loppuun mennessä kootun julkaisun. Kyselyn yhteydessä kunnilla on mahdollisuus ilmoittaa onnistunut kumppanuuskaavoitushanke tapausesimerkiksi julkaisuun. Selvityksellä pyritään edistämään julkisen ja yksityisen yhteistyötä kaavahankkeissa ja tuomaan esiin hyviä kumppanuuden toimintatapoja, joita kunnat voivat hyödyntää työssään.

Tutustu kyselyyn tästä.

Tagit
Linda Toivonen

Linda Toivonen

Suunnittelija
+358 771 2851, +358 46 9211 851
Vastuualueet
  • Sidosryhmäyhteistyö ja selvitykset:
  • maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus
  • maakuntauudistuksen muutostuki