Kuntien avoin kehitys

Selvitys kunnan verkkopalvelun päivityksestä uuteen versioon

Toimivien verkkopalveluiden edellytyksenä on, että julkaisujärjestelmä ja siihen liittyvät osat ovat ajan tasalla. Jatkuva ylläpito edellyttää panostusta, mutta erityisesti panostusta vaaditaan silloin, kun vastassa on uuden version käyttöönotto.

Tämä kysymys on noussut esille useassa Drupal 7 julkaisujärjestelmää käyttävässä kunnassa. Drupal 7:n elinkaari päättyy tiekartan mukaan ensi vuonna, tai viimeistään vuonna 2021. Siirtyminen vanhasta versiosta uuteen voi olla iso työ, koska kyseessä on iso päivitys (major release). Tässä tapauksessa sivustot voidaan joutua rakentamaan melkein kokonaan uudestaan.

Houkutus kopioida vanha malli uuteen versioon saattaa olla suuri, mutta se ei ole yleisesti suositeltavaa. Lopullista palvelua ja sen toimivuutta ajatellen on järkevää huomioida uuden version saatavilla olevat uudet toiminnallisuudet. On siis suositeltavaa jalostaa vanhat mallit vastaamaan uusia toiminnallisuuksia ja niiden vaatimuksia. Uudessa versiossa voi olla hyvin erilainen filosofia kuin aikaisemmassa.

Yhteistyön kautta löytyi kolme ehdotusta

Yhdessä Kunta.fi - verkoston (jatkossa Kuntien avoin kehitys - verkosto) ja toimittajien kanssa olemme selvittäneet optimaalista ratkaisua tulevalle päivitykselle. Selvitys sisältää kolme vaihtoehtoista ratkaisua, jotka poikkeavat merkittävästi perinteisestä monoliittisesta mallista, jossa kaikki toiminnallisuudet ovat mukana yhdessä järjestelmässä. Selvitys ei ole tiukasti teknologiariippuvainen. Sen tarkoitus on palvella samassa tilanteessa olevia kuntia.

Selvityksen kaikissa ratkaisuehdotuksissa painotetaan rajapintojen hyödyntämistä. Itse julkaisu ja sisällön hallinta on myös eriytetty toisistaan, ja ne voidaan hallita eri ratkaisuilla. Sisältöä voi myös olla useissa eri tietolähteissä ja rajapinnat ovat vahvasti esillä.

Kaikki kolme ehdotusta mahdollistaa maltillisen siirtymisen vanhasta ratkaisusta uuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vanha Drupal 7 ratkaisu voidaan suojata ja jättää elämään osana kokonaisuutta, vaikka sen elinkaari olisikin jo päättynyt. Sisällönhallinnan näkökulmasta päivitys tapahtuu vähitellen, eli yhden suuren migraation sijaan migraatio tapahtuu ajan kanssa. Uudet muutokset siirtyvät vanhasta uuteen, mutta ei toiseen suuntaan ja vanhasta versiosta luovutaan vähitellen.

Mitä seuraavaksi?

Varmistamme, että ehdotukset vastaavat eri kuntaorganisaatioiden tarpeita. Tavoiteena on tehdä yhteistyössä “proof-of-concept”, jonka tulokset jaetaan kaikille osapuolille. Tämän tarkoitus on antaa tarkemmat suuntaviivat seuraavalle vaiheelle ja mahdolliselle tiiviille yhteistyölle.   

Mikäli olette kiinnostuneita kuulemaan lisää, löydätte tarkempaa tietoa ratkaisuehdotuksista linkin takaa. Lisätietoja voi tiedustella Kuntaliiton erityisasiantuntijalta Mikko Malmgrenilta. Vastaavasti jos olla mukana yhteisessä avoimessa kehitystyössä, voitte olla yhteydessä Mikkoon.