Seutukaupungit kokoontuivat seutukaupunkifoorumiin – verkostoa luotsaa uusi puheenjohtajisto

seutukaupunkiverkosto

Alkavan syyskauden seutukaupunkien yhteistyö lähti rivakasti liikkeelle, kun 55 seutukaupungin seutukaupunkiverkosto kokoontui kesätauon jälkeen eilen keskiviikkona 28.8.2019 ensin aamupäivällä yhteiseen verkostotapaamiseen ja iltapäiväksi elinkeinoministeri Katri Kulmuni oli kutsunut koolle seutukaupunkifoorumin Säätytalolle.

Ennen seutukaupunkifoorumia verkosto valitsi keskuudestaan uuden puheenjohtajiston kaksi vuotta verkostoa johtaneen Jyrki Peltomaan, Huittisten kaupunginjohtaja, väistyessä puheenjohtajan tehtävästä. Uudeksi puheenjohtajaksi yhteisellä päätöksellä valittiin aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Johanna Luukkonen, Laitilan kaupunginjohtaja, joka sai aisaparikseen varapuheenjohtajaksi Ari Nurkkalan, Raahen kaupunginjohtaja.

Seutukaupunkifoorumissa tarkoituksena oli keskustella viime hallituskaudella valmistellusta seutukaupunkiohjelmasta sekä pohtia miten ohjelma muuttuu konkreettiseksi yhteistyöksi valtion ja seutukaupunkien välillä. Aloituspuheenvuorossaan ministeri Kulmuni toi esiin, miten alueiden erilaiset vahvuudet ja heikkoudet tulee yleisestikin huomioida hallituksen toimenpiteissä. Aluepolitiikan toimien tulee edistää koko Suomen koheesiota.

- Hallituksen alueiden kehittämisen tavoitteena on alueiden välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen. Näin alueiden eri vahvuudet saadaan parempaan käyttöön, totesi ministeri Kulmuni seutukaupunkiyleisölle Säätytalolla.

Näitä vahvuuksia voivat olla esimerkiksi teollisus, teknologiaosaaminen, bio- ja kiertotalous, matkailu ja muut palvelut, kaivostoiminta tai kotimainen lähiruoka ja muut maaseutuelinkeinot.

Seutukaupungit odottavat hallitusohjelman kirjausten etenevän toimenpiteisiksi

Foorumin keskusteluosuuden sai avata seutukaupunkiverkoston tuore puheenjohtaja Luukkonen, joka aluksi kiitteli ministeriä seutukaupunkien koolle kutsumisesta sekä pääministeri Rinteen hallitusohjelman vahvoista seutukaupunkikirjauksista.

- Nyt seutukaupungit on sekä tunnistettu että myös tunnustettu. Seuraavaksi haluamme siirtyä puheista ja suunnitelmista konkreettisiin tekoihin, joille viime hallituskaudella tehty seutukaupunkiohjelma antaa hyvän pohjan. Nyt on toimenpiteiden vuoro, summasi Luukkonen.

Elinkeinoministeri Kulmuni mainitsi puheenvuoroissaan pariin otteeseen toimeenpano-ohjelman, jolla aiempi ohjelmatason työ vietäisiin toteutukseen olemassa olevia välineitä hyödyntäen. Mahdollisissa tulevissa hankkeissa tulee ministerin mukaan olla mukana myös kaupunkien omaa rahoitusta.

Foorumissa käynnistyneen dialogin toivottiin molemmin puolin jatkuvan ja vuoropuhelua todettiin tarvittavan niin valtionhallinnon sektorien kuin eri kaupunkiryhmien välillä, jotta keskustelu kaupunki- ja aluepolitiikasta ei ajaudu yksittäisten ryhmittymien kilpailuksi vaan että moniäänisyys voi rikastuttaa sitä.

Seutukaupunkiverkosto on 55 kaupungin vapaaehtoisuuden pohjalta muodostunut yhteistyöverkosto. Kuntaliitto koordinoi ja muodostaa alustan verkostolle sekä tarjoaa sen toiminnalle asiantuntijatukea eri teemoissa.

Tagit
Essi Ratia

Essi Ratia

Asiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
  • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA)
  • ammatillinen koulutus
  • seutukaupunkiverkosto