Ohjeita toisiolain soveltamiseksi

Sosiaali- ja terveystiedot hyötykäyttöön

Verenpaine

Kuntaliitto on laatinut oppaan, johon on koottu ohjeita ja nostoja toisiolain soveltamiseksi käytännössä. Toisiolain tavoitteena on taata sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely.

Toisiolain toimeenpano edellyttää laajan tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallinnan sääntelyn kokonaisuuden ja oikeuskäytänteiden tuntemusta. Toisiolaki ei poista palvelunantajalta velvollisuutta käsitellä arkaluontoisia tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain mukaisesti. Tavoite on, että sääntely mahdollistaa tietojen hyötykäytön. Lakia toimeenpanossa on varmistettava, että tavoite toteutuu myös arjen tasolla. Aktiivinen vuoropuhelu lainsäätäjän ja käytännön toimijoiden välillä lain soveltamiseksi on välttämätöntä.

Kirjan ovat kirjoittaneet lakiasiainjohtaja Johanna Sorvettula, erityisasiantuntija Tuija Savolainen ja asiantuntijalääkäri Tuula Kock. Kirjoittajat ovat laatineet oppaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

- Kunnat, kuntayhtymät, sosiaali ja terveysministeriö ja Tietolupaviranomainen kommentoivat oppaan luonnosta, mikä oli erittäin arvokasta työtä. Iso kiitos kaikille työssä mukana olleille, Tuija Savolainen sanoo.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien johdolle, tietosuojan ja tietohallinnon asiantuntijoille, kehittämispäälliköille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Mikä toisiolaki?

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019), toisiolaki, tuli voimaan 1.5.2019. Toisiolaki on osa lainsäädäntökokonaisuutta, joka koskee asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä sekä täydentää osaltaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Toisiokäyttö tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tai etuuskäsittelyssä syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen Findata aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Laissa säädetään uuden kansallisen viranomaisen tehtävistä ja ohjauksesta sekä julkisten palvelunjärjestäjien ja muiden viranomaisten vastuulle tulevista palveluista.

Lataa maksuton opas Kuntaliiton verkkokaupasta: Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö

Tagit
Tuija Savolainen

Tuija Savolainen

Kehittämispäällikkö
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2304, +358 50 569 5079
Vastuualueet
  • Kuntaliiton tiedon hallinnan kehittäminen
  • Kuntaliiton tieto- ja toimintaprosessien kehittäminen ja koordinointi
  • Kuntaliiton tuote- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen ja koordinointi