Ohjeita toisiolain soveltamiseksi

Sosiaali- ja terveystiedot hyötykäyttöön

Verenpaine

Kuntaliitto on laatinut oppaan, johon on koottu ohjeita ja nostoja toisiolain soveltamiseksi käytännössä. Toisiolain tavoitteena on taata sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely.

Toisiolain toimeenpano edellyttää laajan tietosuojan, tietoturvan ja tiedonhallinnan sääntelyn kokonaisuuden ja oikeuskäytänteiden tuntemusta. Toisiolaki ei poista palvelunantajalta velvollisuutta käsitellä arkaluontoisia tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain mukaisesti. Tavoite on, että sääntely mahdollistaa tietojen hyötykäytön. Lakia toimeenpanossa on varmistettava, että tavoite toteutuu myös arjen tasolla. Aktiivinen vuoropuhelu lainsäätäjän ja käytännön toimijoiden välillä lain soveltamiseksi on välttämätöntä.

Kirjan ovat kirjoittaneet lakiasiainjohtaja Johanna Sorvettula, erityisasiantuntija Tuija Savolainen ja asiantuntijalääkäri Tuula Kock. Kirjoittajat ovat laatineet oppaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

- Kunnat, kuntayhtymät, sosiaali ja terveysministeriö ja Tietolupaviranomainen kommentoivat oppaan luonnosta, mikä oli erittäin arvokasta työtä. Iso kiitos kaikille työssä mukana olleille, Tuija Savolainen sanoo.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien johdolle, tietosuojan ja tietohallinnon asiantuntijoille, kehittämispäälliköille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Mikä toisiolaki?

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019), toisiolaki, tuli voimaan 1.5.2019. Toisiolaki on osa lainsäädäntökokonaisuutta, joka koskee asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä sekä täydentää osaltaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Toisiokäyttö tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tai etuuskäsittelyssä syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen Findata aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Laissa säädetään uuden kansallisen viranomaisen tehtävistä ja ohjauksesta sekä julkisten palvelunjärjestäjien ja muiden viranomaisten vastuulle tulevista palveluista.

Lataa maksuton opas Kuntaliiton verkkokaupasta: Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö

Tagit
Tuula Kock

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Kock
Asiantuntijalääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2673
Kännykkä
+358 50 382 6327
Vastuualueet
  • Suun terveydenhuolto
  • Perusterveydenhuolto
  • Päihde- ja mielenterveysasiat
  • Päivystys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö
Twitter-tili
Tuija Savolainen

Etunimi
Tuija
Sukunimi
Savolainen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2304
Kännykkä
+358 50 569 5079
Vastuualueet
  • Kuntaliiton tiedon hallinta
  • Kuntaliiton tietojohtamisen kehittäminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Tieto, tietopalvelut ja analytiikka