Suomi kuntien asialla Euroopan neuvoston puheenjohtajakaudella

Euroopan neuvosto on keskeinen toimija ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen parissa Euroopassa. Euroopan neuvostolla on myös vahva kunta- ja aluetason painotus. Suomi hoitaa puheenjohtajan tehtäviä Euroopan neuvoston ministerikomiteassa toukokuuhun 2019 saakka.

Euroopan neuvoston toimielimiin kuuluu kunta- ja aluehallintokongressi, jossa Suomella on viisihenkinen valtuuskunta. Valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ovat Pia Kauma (kok., Espoo), Atte Kaleva (kok., Helsinki), Jani Kokko (sdp., Muurame), Liisa Ansala (kesk., Rovaniemi) ja Saara Ilvessalo (vihr., Turku). Heidän varajäseninään toimivat Juha Rosted (kok., Lahti), Anni Ahlakorpi (vas., Utsjoki), Joonas Könttä (kesk., Jyväskylä), Irja Sokka (sdp., Kuopio) ja Juho Eerola (ps., Kotka). Kuntaliitto toimii Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Kongressin keskeisiin tehtäviin kuuluu eurooppalaisen paikallisen itsehallinnon peruskirjan noudattamisen valvonta. Tätä toteutetaan sekä kunta- ja aluevaalien yhteydessä toteutettavien vaalitarkkailujen että jäsenmaihin suuntautuvien valvontatoimien kautta.

Kongressi kokoontuu kahdesti vuodessa Strasbourgiin, mutta toteuttaa työtänsä myös erilaisten komiteoiden ja kongressin hallituksen kautta. Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala (kesk.) on toiminut kongressin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 alkaen. Häntä edelsi tehtävässään Helena Pihjalasaari Laukaalta (sd.). Seuraava kongressin hallituksen kokous järjestetään 1.3.2019 Kuntatalolla Helsingissä.

Kongressissa käsitellään aiheita, jotka koskettavat myös suomalaisia kuntia. Viime vuosina pinnalle ovat nousseet esimerkiksi radikalisoitumisen ehkäisy, maahanmuuton haasteet kuntatasolla, nuorten aktivoiminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, sukupuolten tasa-arvo, sekä korruption ja epäeettisen käytöksen esilletuominen myös kuntatasolla.

Euroopan neuvoston arvojen pitää näkyä suomalaisessakin kuntakentässä. Yksi ajankohtaisista keskusteluista on ollut, tullaanko paikallisen itsehallinnon peruskirjaa ja siinä mainittuja hyviä demokraattisia arvoja soveltamaan maakuntauudistuksen myötä myös maakuntatasolla.

5.5.2019 Euroopan neuvosto täyttää 70-vuotta, joten tämäkin päivä mahtuu Suomen puheenjohtajuuden ajalle.

Liisa Ansala
Kunta- ja aluehallintokongressin hallituksen jäsen 
Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 

Lisää aiheesta:

Suomi Euroopan neuvostossa: puheenjohtajuuskauden painopisteet ja tapahtumat
 

Tagit
Erja Horttanainen

Etunimi
Erja
Sukunimi
Horttanainen
EU-asiain päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Kännykkä
+358 50 5252145
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
  • Maahanmuuttoasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat