Kysely alueille

Taloudellinen muutostuki ja kuntien päätöksentekokyky keskeisimmät tekijät asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisessä

Taloudellinen muutostuki ja kuntien päätöksentekokyky nousivat keskeisimmäksi tekijöiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä koskevan työn jatkamiseksi AKUSTI-foorumin tekemässä kyselyssä.

Maaliskuussa, maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen toteutettu kysely kohdennettiin maakuntauudistuksen alueellisessa sote-tietojärjestelmävalmistelussa työskenneille vastuuhenkilöille ja siihen saatiin vastauksia 15 alueelta. Kyselyn perusteella tunnistettiin myös, että eri alueiden lähtötilanteet ja etenemissuunnitelmat asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseksi vaihtelevat. Osalla alueista yhtenäistäminen on jo toteutettu aiemmin, osa suunnitteli sitä toteutettavaksi maakunta ja sote-uudistuksen yhteydessä, ja osa näki että nykyisiä järjestelmiä ei ole järkevää yhtenäistää lainkaan vaan korvata ne kilpailutuksen kautta valittavilla uusilla tietojärjestelmillä.

Kysely tehtiin osana käynnistettyä asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuvaselvitystä. Selvitys on nyt edennyt riskikartoituksen vaiheeseen, jossa projektiryhmä sekä selvitykseen osallistuvat sairaanhoitopiirien ja kuntien asiantuntijat kokoavat näkemyksiä tietojärjestelmien rinnakkaiseen uudistamiseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista.

Selvitys valmistuu huhtikuun lopulla.

Tags