Taloustietolaki aiheuttaa kunnille kustannuksia

Kuntien talousraportointi tulee muuttumaan rajusti, kun eduskunta hyväksyy niin sanotun taloustietolakipaketin. Lakipaketti muuttaa mm. kuntalakia ja velvoittaa kunnat raportoimaan lähes reaaliaikaista taloustietoa Valtiokonttorille. Muutoksen yhteydessä talousraportointia, kirjanpitoa ja kustannuslaskentaa ohjeistavat JHS-suositukset tulevat velvoittaviksi.

Kuntaliitto selvitti lakipaketin aiheuttamia muutoskustannuksia. Kyselyyn vastanneet kuntatoimijat arvioivat, että muutosten läpivieminen voi aiheuttaa yksittäiselle kunnalle jopa yli miljoonaan euron laskun. Vastaajien hintahaarukka muutoskustannuksille oli 30 000 - 1 700 000 euroa. Kustannusarvio tuntuu liittyvät kuntakokoon, isoilla kaupungeilla muutoskustannukset pyörivät sadoissa tuhansissa. Kustannukset aiheutuvat järjestelmien ja prosessien uudistamisesta. Vastaajat toivat esille myös sen, että uudistunut tiedonkeruu nostaa järjestelmien pysyviä ylläpitokustannuksia.

Koko maan tasolle vietynä kuntien ja kuntayhtymien muutoskustannukset nousevat 24 miljoonaan euroon. Taloustietolakipaketin hallituksen esityksessä on mainittu asteittain nouseva valtionosuusleikkaus, jota perustellaan talousraportoinnin uudistamisesta saatavilla tuottavuushyödyillä. Kustannuskyselyn perusteella havaitaan, että esityksen arvio investoinnin viiden vuoden takaisinmaksuajasta ei toteudu. Tämän vuoksi Kuntaliitto vastustaa ankarasti esitykseen liittyviä valtionosuusleikkauksia. Kuntien digitalisaation kannustinrahaa tulisikin kohdentaa taloustietolakipaketin muutoskustannuksiin, vaikka kyse on jo kunnilta leikatuista rahoista.

Automaattisen talousraportoinnin uudistus on erittäin kannettava, hyödyllinen ja elintärkeä hanke. Uudistus parantaa kuntien johtamista tarjoamalla ajantasaisempaa vertailutietoa, lisää demokratiaa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Uudistuksen todelliset muutoskustannukset tulee kuitenkin tehdä näkyväksi, jotta tiedetään mitä tämänkaltaiset uudistukset todellisuudessa kunnille maksavat.

Tagit
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
  • Kuntatalouden tietopohja:
  • Taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • Kustannus- ja painelaskelmat
  • Kuntatieto-ohjelma ja automaattinen talousraportointi
  • Kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
  • Kuntatalouden kuntokartoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat