Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntakysely

Kuntaliitto toteuttaa maalis-huhtikuussa 2019 kuntakyselyn, joka koskee toimeentulotukea ja aikuissosiaalityötä.  

Kyselyn avulla kartoitetaan toimeentulotuen ja asiakastyön tilannetta kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla nyt, kun perustoimeentulotuen Kelaan siirtämisestä on kulunut yli kaksi vuotta. Kysely selvittää, miten paljon kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla tehdään täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä ja miten päätöksenteko jakautuu ammattiryhmien kesken. Lisäksi kysely selvittää Kelan ja kuntien tai yhteistoiminta-alueiden työnjakoa ja yhteistyön sujumista. Perustoimeentulotuen Kela-siirron yhtenä tavoitteena oli saada enemmän aikaa asiakastyölle. Kyselyn kautta voi kertoa asiakastyön tämänhetkisestä tilanteesta kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.

Kuntaliitto tulee hyödyntämään kyselyn vastauksia kuntien edunvalvontatyössä sekä erilaisissa verkostoissa ja kehittämistyössä. Tuloksista raportoidaan kevään 2019 aikana. Kyselyn laadintaan on osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kuntaliitto on laatinut sopimuksen, jonka mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaalipolitiikan tutkimus voi käyttää kyselyn aineistoa omassa tutkimuksessaan.

Kuntaliitossa toteutettiin vuonna 2017 kolme kuntakyselyä, joiden tarkoituksena oli seurata Kela-siirron vaikutuksia kustannuksiin ja resursseihin. Tietoa kyselyiden tuloksista löytyy Kuntaliiton verkkosivulta. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toteuttanut syksyllä 2017 kyselyn, joka liittyi Kela-siirron vaikutuksiin. Nyt toteutettava kysely antaa tietoa, jota voidaan verrata aikaisempiin kyselyihin.

Kysely lähetetään kuntien ja kuntayhtymien kirjaamoihin. Kyselyyn on tarkoitus tulla yksi vastaus kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta kohden.

Tagit