Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntakyselystä on ilmestynyt Uutta kunnista -raportti

Kyselyn tuottamat keskeiset havainnot olivat:

  • Kunnissa/yhteistoiminta-alueilla tehtiin vuoden 2018 aikana 21 % enemmän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä kuin vuonna 2017.
  • Etuuskäsittelijät tekevät 38 % täydentävän toimeentulotuen päätöksistä ja 3 % ehkäisevän toimeentulotuen päätöksistä. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät 92 % ehkäisevän toimeentulotuen päätöksistä.
  • Kelan ja kuntien/yhteistoiminta-alueiden yhteistyö sujuu melko hyvin yleisellä tasolla, mutta asiakaskohtaisessa yhteistyössä on parannettavaa
  • Kunnissa tehdään paljon perustoimeentulotukeen liittyvää työtä. Asiakkaat tarvitsevat apua mm.  perustoimeentulotuen hakemisessa, päätösten tulkinnassa ja virheellisten päätösten oikaisemisessa. Asiakkaan ns. edunvalvontatyöhön kuluu paljon työaikaa.
  • Asiakkaat hakeutuvat sosiaalihuoltoon, kun Kelan palvelu paikkakunnalla ei ole riittävää. Kelan virkailijoiden toivotaan ottavan matalammalla kynnyksellä yhteyttä sosiaalihuoltoon ja hyödyntävän sosiaalihuollon asiantuntemusta asiakasasioissa.
  • Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelyyn käytetään asiakastyössä enemmän aikaa kuin ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. Asiakastyö on monessa kunnassa/yhteistoiminta-alueella monimuotoisempaa kuin ennen. Uusia työmuotoja on kehitetty, mutta asiakkaan hyvinvointia tai asiakastyön vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden käyttö on vielä vähäistä.
  • Monialaisen palvelun nähdään tukevan sosiaalityön asiakkaita.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikkö toteutti toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn maalis-huhtikuussa 2019. Vastauksia saatiin 133:sta kunnasta tai yhteistoiminta-alueelta. Vastanneiden kuntien tai yhteistoiminta-alueiden väestö kattaa 92,0 % väestöstä, joten kyselyn vastausprosentti oli varsin hyvä.

Vastausten perusteella saatiin tietoa Kelan ja kuntien/yhteistoiminta-alueiden sekä asiakastyön tilanteesta nyt, kun perustoimeentulotuen Kelaan siirtämisestä on kulunut yli kaksi vuotta.

Tutustu raporttiin

Uutta kunnista -raportti 4/2019, Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön tilanne kunnissa 2018

Tags