Tuoretta tietoa kuntakehityksestä

Kuntamatkalla

Kuntaliitto on koonnut yhteen julkaisuun kuntien kanssa toteutettuja uusia tuotteita ja palveluja, hyviä käytäntöjä ja kehityshankkeita. #kuntamatkalla-julkaisu on jaossa lähiaikojen verkostotapahtumissa ja sähköisesti verkossa osoitteessa www.kuntaliitto.fi/kuntamatkalla.

- Julkaisu tarjoaa työkaluja ja ideoita kuntien tulevaisuuden suunnitteluun. Tällä kertaa pohjana ovat vahvasti tuoreet väestöennusteet ja niiden vaikutukset kuntien kehitykseen. Tärkeässä osassa ovat eri hankkeissa saadut käytännön kokemukset noin 20 eri kunnasta, kertoo Kuntaliiton kuntakehitys- ja tutkimusjohtaja Sini Sallinen.

Kunnanvaltuutetun roolia, hyvän yhteistyön elementtejä ja tulevien kuntavaalien asetelmia käydään julkaisussa läpi muun ohella kolmen valtuutetun arvioinneilla. Toisen kerran järjestettävä Vuoden valtuutettu -kisa käynnistetään vuoden 2020 alkupuolella.

Kuntaliiton asiantuntijat, tutkijat ja kuntien kehittäjät ovat kirjoittaneet blogitekstejä ja uutisia syksyn mittaan verkkoon, ja verkkosivusto täydentyy vielä läpileikkaavana kootun julkaisun ilmestymisen jälkeenkin. Verkostohankkeet ja käynnistyvät tutkimukset tuottavat tietoa ja kokemuksia muiden muassa hyvinvoinnin, kaupungistumisen, digitalisaation, johtamisen ja osallisuuden alueilta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista