Työtä sote-tietojärjestelmien kehittämiseksi mahdollista jatkaa sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyönä

Maakunta- ja soteuudistuksen yhteydessä tehdyn tietojärjestelmien yhtenäistämis- ja uudistamistyön tulevaisuus on noussut yhdeksi keskustelun kohteeksi uudistukseen liittyvien lakipakettien kaatumisen jälkeen. Maakuntavalmistelussa on koottu kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoita yhteen suunnittelemaan mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä ja koordinoitu yhteen niiden kehittämissuunnitelmia. Tehty työ on monilta osin hyödynnettävissä riippumatta sote-palveluiden järjestämisen hallinnollisista ratkaisuista. 

Maakuntien valmisteluorganisaatioiden digi- ja ICT-vastuuhenkilöiden tapaamisessa sekä Kuntaliiton yhteydessä toimivan sairaanhoitopiirien ja kuntien AKUSTI-tietohallintoyhteistyöfoorumin johtoryhmässä on koottu yhteen näkemyksiä yhteistyökohteista, joiden edistäminen olisi järkevää myös muuttuneessa tilanteessa, sekä edellytyksistä, joista tulisi huolehtia työn jatkuvuuden turvaamiseksi. Alueellisesti tulisi nyt sopia etenemispolusta, seuraavan vaiheen organisoinnista ja työnjaosta sekä rahoituksesta. 

Useat tahot ovat nostaneet esiin, että valtion kannattaisi vastaisuudessa tukea taloudellisesti myös kuntien ja kuntayhtymien vapaaehtoista yhteistyötä, vastaavalla tavalla kun se on tukenut maakuntien valmistelua. Tällä tavoin voitaisiin parhaiten myös tukea jo tehdyn työn hyödyntämistä osana kuntaorganisaatioissa tapahtuvaa jatkuvaa sote-palveluiden ja rakenteiden uudistamista. 

Muualla verkossa

Kuntalehti: Sote-tietojärjestelmien yhtenäistäminen voi jatkua – mikäli tahtotila löytyy

Tags