Työvoimatarpeisiin vastaaminen vaatii laaja-alaisia toimia

Konsulttiyhtiö FCG laatii Kuntaliiton elinvoimaverkostoon kuuluville kunnille tulevaisuuden työvoiman tarpeeseen liittyvän selvityksen, jonka pohjalta kunnat voivat valmistautua tulevaan. Kevään aikana valmistuvassa selvityksessä esitellään vuoteen 2030 ulottuvia skenaarioita, joiden huomioiminen auttaa kuntia ja alueita hahmottamaan, miten työpaikkojen määrä on kehittymässä ja miten alueilla riittää työvoimaa.

-Työvoimatarpeisiin vastaaminen vaatii laaja-alaisia toimia. Maakuntakeskuksissa on keksittävä keinoja pysyä haluttuina asuinpaikkoina suurimpien kaupunkien rinnalla, muussa tapauksessa laajojen alueiden kehitys vaarantuu. Toisaalta etenkään voimakkaasti kasvavilla alueilla kotimainen työvoima ei aina riitä ratkaisemaan työvoimatarpeita, kertoo tutkija Jarno Parviainen FCG Konsultoinnista.

Selvityksessä työvoiman tarvetta tarkastellaan toimialoittain kolmessa eri skenaariossa. Selvityksen pohjana on käytetty koko maahan tehtyä toimialoittaista työpaikkaennustetta (VATT 2015). Muuttuvia asioita ovat väestökehitysvaihtoehdot ja tiedossa olevien investointien vaikutukset. Tarkastelun lähtökohtana on alueen nykyisten työikäisten määrä, työvoima ja työttömyysaste sekä näistä johdettu työllisyysaste.

Elinvoimaverkoston vuoden 2019 käynnistyi

Kuntaliiton, osallistujakuntien ja FCG:n yhteinen elinvoiman kehittämisverkosto kokoontui ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen Kuntatalolla 28.3.2019. Verkoston kantavana ajatuksena on laaja elinvoiman käsite, joka konkretisoituu kuntakentässä tuttujen toiminnallisten kokonaisuuksien kautta.
- Elinvoimaa voidaan edistää maankäytön-, asumisen-, liikenteen erilaisten ratkaisujen avulla, elinkeinotoimen, yliopistoyhteistyön, ammatillisen koulutuksen ja kehitysyhtiöiden omistajaohjauksella, julkisilla hankinnoilla ja alueen markkinoinnilla, vain muutamia mainitakseni, toteaa alueet- ja yhdyskunnat yksikön johtaja Jarkko Huovinen.

Elinvoimaverkoston vuoden 2019 painopisteitä ovat innovaatiojärjestelmät ja vetovoimaiset yhdyskunnat. Mukana kehittämisverkostossa ovat Joensuu, Jyväskylä, Kangasala, Karkkila, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lohja, Mikkeli, Raahe, Taivalkoski, Vantaa ja Vihti.

Lisätietoja selvityksestä:

Tags