Uusia asiantuntijoita Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä

Pasi Kallio, lakimies

Aloitin elokuussa työt Kuntaliiton lakimiehenä Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Työhöni kuuluu maankäyttöön ja rakentamiseen sekä osin myös tekniikan ja ympäristön toimialaan liittyviä edunvalvonta-, kehittämis- ja palvelutehtäviä. Kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät asiat vievät ehkä suurimman osan työajastani, mutta hoidan myös muita ympäristötehtäviä yhteistyössä yksikön muiden lakimiesten kanssa.

Koulutukseltani olen oikeustieteen lisensiaatti ja erikoistunut ympäristöoikeuteen. Kuntaliittoon tulin Suomen luonnonsuojeluliitosta, jossa toimin vuodesta 2016 alkaen ympäristöjuristina. Sitä ennen toimin mm. Turun yliopistossa ympäristöoikeuden yliopisto-opettajana ja väitöskirjatutkijana, sekä myös muissa tutkimustehtävissä. Nyt Kuntaliitossa tarjoutuu hieno mahdollisuus hyödyntää osaamistani ja toki oppia itsekin lisää.

Kaisa Mäntynen, ympäristöterveyden erityisasiantuntija

Aloitin elokuussa Kuntaliitossa ympäristöterveyden erityisasiantuntijana Tarja Hartikaisen työvapaan sijaisena. Vastuualueeseeni kuuluvat terveydensuojelua, eläinlääkintähuoltoa sekä elintarvike- ja tupakkavalvontaa koskevat kysymykset, edunvalvonta ja kehittäminen.

Ympäristöterveydenhuolto on viime vuosina ollut voimakkaan muutoksen alla. Lainsäädännön muutokset sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen liittyvät kysymykset vaativat laajaa verkostoitumista sekä uudenlaista ajattelua. Turvallinen ja terveellinen elinympäristö on osa kunnan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Ympäristöterveydenhuollon osallistuminen erilaisiin hankkeisiin ja suunnitelmiin jo niiden alkumetreillä on tärkeää, jotta terveydensuojelu tulee huomioiduksi.

Ympäristöterveydenhuollon valvontaa tehdään jo nyt suuremmissa yksiköissä erikoistuneen viranhaltijakunnan voimin. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on laaja ja monista kysymyksistä keskustelen myös hallintolakimiesten, kuntatalouden tai Kuntatyöantajan kanssa.

Olen Kuopion yliopistosta valmistunut FM, pääaineena ympäristötiede. Työurastani suuren osan olen toiminut valtionhallinnossa ympäristöterveydenhuollon ja terveydensuojelun kehittämishankkeissa. Kunnasta minulla on 7 vuoden kokemus elinympäristöterveyden edistämisestä sekä terveydensuojelun valvonnasta.

Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
  • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
  • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.