Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmisteleva työryhmä luovutti muistionsa 17.12.2019 opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kuntaliitto on osallistunut työryhmään ministeriön, Opetushallituksen sekä vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuotojen edustajien kanssa.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen näkökulma on tärkeä koulutuksessa, myös vapaassa sivistystyössä. Opitun näkyväksi tekeminen edistää oppijan elinikäisen, jatkuvan oppimisen ja työelämän polun rakentamista. Tutkintoon johtamattoman, mutta yhtä kaikki tietoja ja taitoja vahvistavan vapaan sivistystyön koulutuksen osaamisen tunnistamisella ja tunnistamisella muussa koulutuksessa voidaan nopeuttaa koulutuspolkuja ja välttää tarpeetonta päällekkäistä kouluttautumista. Osaaminen koostuu erilaisista oppimisen palasista ja kokonaisuuksista, joita elämän matkalla saavutetaan.

Työryhmä on kuullut syksyllä kentän näkemyksiä kuulemistilaisuuden ja lausuntojen avulla. Palaute on ollut hyvinkin myönteistä. Työryhmä katsoo, että vapaan sivistystyön hengen mukaisesti myös tässä koulutuksen ylläpitäjillä on omaa toimivaltaa.

Osaamisen tunnistamisen edistäminen edellyttää koulutustoimijoilta osaamisperusteisia kuvauksia ja osaamisen arviointia. Yhteiseksi koulutuksen laajuutta kuvaavaksi yksiköksi työryhmä esittää opintopistettä. Tavoitteena olisi mahdollistaa osaamissuoritusten siirto valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon, johon on jo siirretty joidenkin koulutusmuotojen suoritustietoja. Työryhmä pitää tärkeänä, että vapaan sivistystyön koulutuksen ylläpitäjiä ja oppilaitoksia myös tuetaan uudistuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote ja linkki raporttiin.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme