Kuntaliitto ja Viron kaupunkien ja kuntien liitto solmivat yhteistyösopimuksen

Viron ja Suomen ystävyyskaupunkien ja -kuntien tapaamisessa katseet kohdistetaan kohti tulevaisuutta!

 

24.-25.5.2019 Pärnussa järjestettävässä seitsemännessä Viron ja Suomen ystävyyskuntien tapaamisessa kiinnitetään huomiota ystävyyskuntatoiminnan nykytilaan, jaetaan ystävyyskuntatoiminnan parhaita käytäntöjä sekä pohditaan tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia.

”Viron ja Suomen kunnat ovat ylläpitäneet yhteisten tapaamisten perinnettä Viron uudelleenitsenäistymisen alkuvuosista lähtien ja tätä perinnettä halutaan varmasti jatkaa”, totesi Viron kaupunkien ja kuntien liiton hallituksen puheenjohtaja Tiit Terik.

”Tänä vuonna tapaamiseen olivat erityisen tervetulleita edustajat niistä kunnista, joissa Virossa hiljattain tapahtuneen kuntauudistuksen vuoksi ei ole ollut aktiivista ystävyyskuntatoimintaa, mutta jotka ovat kiinnostuneita yhteistyösuhteiden luomisesta suomalaisen kunnan tai kaupungin kanssa”, sanoi Terik ja lisäsi:

”Näiden kahden päivän aikana käydään sisällöllisiä keskusteluja ja solmitaan uusia kontakteja. Virallisten tapaamisten lisäksi on olennaista, että kuntien ja kaupunkien johdoilla on hyvät henkilökohtaiset ja vastavuoroiset suhteet. On selvää, että kun valtioiden päämiehillä tai kaupunginjohtajilla on ystävinä kollegoita toisesta maasta, se hyödyttää yhteistyötä.”

Ystävyyskuntapaamisessa pohditaan eri työpajoissa Viron ja Suomen valtioiden sekä  kuntien yhteistyönäkymiä, esitellään kunnissa ja kaupungeissa jo sovellettavia älykkäitä ratkaisuja ja jaetaan parhaita käytäntöjä vetovoimaisen elinympäristön ja yrittäjyyden kehittämiseksi, paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja matkailun edistämiseksi EU-rahoituksella.

Suomen Kuntaliitto ja Viron kaupunkien ja kuntien liitto allekirjoittivat tapaamisessa yhteistyöpöytäkirjan vuosille 2019–2022. Sopimuksen allekirjoittivat Viron kaupunkien ja kuntien liiton puolesta varatoimitusjohtaja Jan Trei ja Suomen Kuntaliiton puolesta varatoimitusjohtaja Timo Reina.

”Sekä Suomen kunnat että kuntaliitto arvostavat läheisiä ystävyyskunta- ja yhteistyösuhteita virolaisten kollegojen kanssa. Molempien maiden alue- ja paikallishallinnot voivat oppia toisiltaan paljon.  Yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaminen symbolisoi tiiviitä suhteitamme”, sanoi Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

”Suomen ja Viron kuntaliittojen yhteistyön tarkoituksena on tiedon ja kokemusten vaihto kuntien kannalta ajankohtaisissa asioissa. Yhteistyömuotoja ovat muun muassa asiantuntijatapaamiset sekä ystävyyskuntien toiminta. Perusperiaate on, että kumpikin osapuoli huolehtii omista yhteistyöhön liittyvistä kustannuksistaan”, mainitsi Viron kaupunkien ja kuntien liiton varatoimitusjohtaja Jan Trei.

Ystävyyskuntatapaamisen perinteen mukaisesti Suomen kaupunkien ja kuntien edustajat vierailevat tapaamisen jälkeen ystävyyskunnissaan Virossa.

Tänä vuonna Viron ja Suomen ystävyyskuntien tapaamisen järjestivät Pärnun kaupunki ja Viron kaupunkien ja kuntien liitto yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Tapaamisen tarkoituksena on edistää alue- ja paikallishallinnon kansainvälistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa.

Tapaaminen on järjestyksessä seitsemäs ja mainittakoon, että Pärnu oli myös ensimmäisen Viron ja Suomen ystävyyskuntien tapaamispaikka vuonna 1996. Sen jälkeen tapaamisia on järjestetty vuonna 1998 Tampereella, 2001 Tartossa, 2005 Kotkassa, 2008 Võrussa. Viimeksi ystävyyskunnat tapasivat vuonna 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungissa Turussa.

 

Tagit