Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut kantaa kirjaston ikärajoihin

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on blogissaan ottanut kantaa, voiko kirjaston käyttöön liittyä alaikärajoja. Blogissa todetaan muun muassa, että kirjaston käytölle ei voi asettaa kokonaista ikäryhmää koskevia rajauksia.

Kunta voi kirjastolain (1492/2016) nojalla asettaa kirjaston käyttäjän vain määräaikaiseen kirjastokohtaiseen kirjaston käyttökieltoon, jos asiakas on toistuvasti aiheuttanut häiriötä kirjaston toiminnalle. Käyttökielto määritellään kirjastolain 15 pykälässä. Käyttökielto voi olla enintään kuukauden pituinen, se on kirjastokohtainen ja koskee aina yksittäistä asiakasta. Kirjastolain 10 pykälän mukaisesti yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa.

Kunta voi kirjaston käyttösäännöillä selventää kirjastopalvelujen käyttöä ja kertoa asiakkaalle, mitkä ovat asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Kirjastolain mukaan 11 pykälässä todetaan, että kirjaston käyttäjän on käyttäydyttävä kirjastossa asiallisesti. Kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttäjän on käsiteltävä yleisen kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti.

Tagit