Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut kantaa kirjaston ikärajoihin

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on blogissaan ottanut kantaa, voiko kirjaston käyttöön liittyä alaikärajoja. Blogissa todetaan muun muassa, että kirjaston käytölle ei voi asettaa kokonaista ikäryhmää koskevia rajauksia.

Kunta voi kirjastolain (1492/2016) nojalla asettaa kirjaston käyttäjän vain määräaikaiseen kirjastokohtaiseen kirjaston käyttökieltoon, jos asiakas on toistuvasti aiheuttanut häiriötä kirjaston toiminnalle. Käyttökielto määritellään kirjastolain 15 pykälässä. Käyttökielto voi olla enintään kuukauden pituinen, se on kirjastokohtainen ja koskee aina yksittäistä asiakasta. Kirjastolain 10 pykälän mukaisesti yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa.

Kunta voi kirjaston käyttösäännöillä selventää kirjastopalvelujen käyttöä ja kertoa asiakkaalle, mitkä ovat asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Kirjastolain mukaan 11 pykälässä todetaan, että kirjaston käyttäjän on käyttäydyttävä kirjastossa asiallisesti. Kirjaston toiminnan häiritsemiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttäjän on käsiteltävä yleisen kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.