Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuva 2020 on valmistunut

AKUSTI-foorumin tuottama asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ) tilannekuva on valmistunut. Uusi päivitetty tilannekuva tarjoaa päivitettyjen markkinaosuustietojen osalta lisäksi myös uuden alueellisen tilannekuvan, jossa tietoja on mahdollista tarkastella myös karttanäkymissä.  Viime vuonna ensimmäistä kertaa julkaistun tilannekuvan päivitys laadittiin, koska tilanne oli oleellisesti muuttunut eri hankkeiden edistyessä.

Tulevat muutokset tietojärjestelmätilanteeseen tulevat todennäköisimmin toteutumaan pääosin alueellisina sairaanhoitopiiri- tai maakuntatason hankintakokonaisuuksina. Tilannekuvassa on otettu huomioon merkittävien hankintojen vaikutukset, kuten käynnissä olevat Apotti- ja Aster-hankkeet. Lisäksi tilannekuvassa on kartoitettu lyhyellä aikavälillä ja keskipitkällä aikavälillä uudistamisen etenemistä ohjaavia seikkoja ja vaihtoehtoja. Digitalisaation ja toiminnan muuttumisen vuoksi myös tietojärjestelmien uudistaminen tulee ottaa huomioon tehdessä päätöksiä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuva antaa konkreettisia eväitä päätöksentekoon sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamisessa. Asia on laajasti tunnistettu merkittäväksi, sillä sote-tietojärjestelmien kehittäminen muun muassa lisää kustannustehokkuutta.

 -Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehittämällä ja uudistamalla pystytään tuottamaan sote-palveluja kustannustehokkaammin ja saavuttaa merkittäviä hyötyjä tiedolla johtamisessa. Tilannekuvan avulla pystymme tarjoamaan päättäjille yhä konkreettisempia apuvälineitä ja keinoja tämän tavoitteen edistämiseksi auttamalla havainnoimaan vaihtoehtoja ja tukemalla riskienhallintaa, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Timo Ukkola.

AKUSTI on alueiden ja kuntien, Kuntaliiton sekä kansallisten toimijoiden yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon muutoksia tukeva verkosto. Verkoston tuottaman asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuvan tarkoituksena on kuvata valtakunnallista tilannetta ja muutosta APTJ-markkinassa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä suun terveydenhuollossa. Lisäksi esiin on nostettu tähän liittyviä riskejä ja skenaarioita etenemiselle. 

 

Lisätietoja: akusti@kuntaliitto.fi 

AKUSTI-foorumi on alueiden- ja kuntien, Kuntaliiton sekä kansallisten toimijoiden yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon muutoksia tukeva verkosto. AKUSTI-foorumin tuottamat julkaisut tukevat organisaatioita palveluiden uudistamisessa sekä toimintaympäristön ja tietojärjestelmien muutoksissa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Tarkemmin toimintaan voit tutustua tästä.

 

Tagit
Timo Ukkola

Timo Ukkola

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2091, +358 50 528 7706
Vastuualueet
  • Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät.