Elina Laamanen Kuntaliiton asiakkuuspäälliköksi

Kuntaliiton uudeksi asiakkuuspäälliköksi on valittu Elina Laamanen. Hän tulee Kuntaliittoon Innolinkistä ja työskenteli Kuntaliitossa viimeksi vuonna 2016, tuolloin strategiapäällikkönä.

Asiakkuuspäällikön tehtävä on Kuntaliitossa uusi ja siihen kuuluu

  • Ohjata ja tukea Kuntaliiton asiakkuuksien, jäsensuhteiden, verkostotoiminnan sekä kumppanuuksien ja sidosryhmien hallintaa yhteysjohtajan sekä muun Kuntaliiton johdon tukemana
  • Rakentaa ja kehittää Kuntaliiton asiakkuusmallia
  • Palvelujen näkyväksi tekemisen kehittäminen ja tuki

Laamanen aloittaa tehtävässä 1. kesäkuuta.