Kuntaliitto luovutti aloitteen opetusministerille

Etäopetus tulisi mahdollistaa oppivelvollisuusikäisten perusopetuksessa

Kuntaliitto luovutti 22.9. opetusministeri Li Anderssonille aloitteen etäopetuksen mahdollistamisesta oppivelvollisuusikäisten perusopetuksessa. Yhteiskunnallisen kehityksen suunnat asettavat muutospaineita perusopetuspalvelun ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Kevät osoitti sen, että opetuksen järjestäjien kannalta voimassa oleva lainsäädäntö ei tue riittävissä määrin poikkeus- ja häiriötilanteisiin reagointia, mikäli tilanne edellyttää etäopetuksen käyttöönottoa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan on aika selvittää perusteellisesti etäopetuksen mahdollisuudet perusopetuksessa.

- Kunnat kantoivat vastuunsa ja onnistuivat etäopetuksen järjestämisessä hyvin koronakevään haastavista olosuhteista huolimatta. Kunnat ovat ilmaisseet halunsa kehittää ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia perusopetuksessa. Etäopetuksen salliminen tietyin edellytyksin nähdään konkreettisena keinona monipuolistaa ja joustavoittaa opetusta oppilaan oikeuksia heikentämättä, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Mitä perusopetuslakiin tulisi lisätä?

Koulutuksen ja opetuksen on kyettävä seurata mukana yhteiskunnan muuttuessa. Suunnannäyttäjän roolissa sen on joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti hyödynnettävä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Kuntaliitto esittää, että perusopetuslakiin kirjattaisiin pysyvät säännökset, jotka mahdollistavat etäopetuksen erilaisissa normaaliolojen poikkeus- ja häiriötilanteissa. Toiseksi on selvitettävä etäopetuksen hyödyt ja mahdollisuudet yhtenä osana perusopetuksen järjestämistä erilaisten kokeilujen kautta. Tämän lisäksi tulee tarkastella kokeiluista saatuja tietoja hyödyntäen, kuinka etäopetus voisi toimia pysyvänä osana perusopetusta.

- Ilman laajempaa selvitystä ja käytännön kokeiluja asiaa ei tarkastella riittävän perusteellisesti. Tämän vuoksi selvitystyö etäopetuksen mahdollisuuksista on aloitettava, korostaa opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta.

Kuntaliitto esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää selvitystyön.

Lisätietoja:

Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö Terhi Päivärinta, p. 050 590 4796

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule kuulolle kuinka kunnat sykkivät -webinaariin

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa tilannekuvasta. Perjantaina 15.3. kello 8.30-10 vedämme yhteen mielenkiintoisimpia tuloksia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme