Fit for Future -foorumi pohtii miten EU:n päätöksenteko pystyisi vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin

Fit for Future -foorumi on korkean tason asiantuntijaryhmä, joka auttaa Euroopan komissiota yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelyn aiheuttamia ylimääräisiä hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Euroopan komissio ottaa huomioon foorumin lausunnot varmistaakseen, että EU:n lainsäädännöllä helpotetaan eikä hankaloiteta ihmisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaa.

Alue- ja paikallistason päättäjät saavat äänensä kuuluviin EU:n lainsäädännön laadinnan ja arvioinnin yhteydessä ja auttavat siten löytämään konkreettisia vastauksia kansalaisten huolenaiheisiin

Foorumiin on nyt valittu ensimmäistä kertaa kolme Euroopan alueiden komitean jäsentä, joista yksi on Keravan kaupunginvaltuuston jäsen sekä alueiden komitean ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” (SEDEC) -valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen.  Fit for Future -foorumia johtaa Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

Anne Karjalainen toteaa, ”että annamme erittäin paljon arvoa Euroopan komission käytännönläheiselle toimintamallille, joka ilmentää sen sitoutumista toissijaisuusperiaatteen aktiiviseen toteuttamiseen. Alueiden komitea mobilisoi omat verkostonsa, kuten RegHubs-fooruminsa, vahvistaakseen Fit for Future -prosessin alueellista legitiimiyttä ja tuodakseen prosessiin ruohonjuuritason asiantuntemusta. Meidän olisi myös pidettävä huoli siitä, että näemme edelleen metsän puilta: yksityiskohtaisesta lainsäädännöstä käytävissä keskusteluissa ei pidä unohtaa, että kyse on ennen muuta osallistavasta prosessista, jonka on tarkoitus johtaa sellaiseen lainsäädäntöön, jolla voidaan vastata EU:n tärkeimpiin, sosiaalisesti oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää koskeviin haasteisiin.”

Alueiden komitean tiedote

Lisätietoja:

Anne Karjalainen, puh.  050 539 0744, karjalainen.m.anne(at)gmail.com