Innokylä kokoaa kuntien ja järjestöjen hyviä käytäntöjä koronatilanteessa

Kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö Innokylä kannustaa kuntia ja järjestöjä ilmiantamaan hyviä ratkaisuja koronakriisin hoidossa. Innokylä-sivustolle kootaan yhteen niin kansallisia kuin kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Tavoitteena on nostaa esiin esimerkiksi sitä, millaisia ratkaisuja kunnat ovat kehittäneet tavoittaakseen eri kohderyhmät koronapandemian aikana ja kuinka haavoittuvimpien ryhmien hyvinvointia on turvattu.

Toimintamallit on jaettu kolmen kokonaisuuden alle:

Mikäli kunnassanne tai järjestössänne on oivallettu hyvä toimintamalli poikkeusoloissa toimimiseen, voitte jakaa sen Innokylän kautta myös muiden hyödynnettäväksi. Voitte esimerkiksi kuvata kehittämänne toimintamallin suoraan Innokylään tai ilmoittaa toimintamallin täyttämällä Webropol-lomakkeen. Lomake on suunnattu kuntien käyttöön.

Innokylä kokoaa esimerkkejä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n toimesta. Innokylän ytimessä on avoin yhdessä kehittäminen: se tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. Innokylä on tarkoitettu erityisesti hankkeissa ja perustyössään kehittämistä tekeville sekä kehittämistyön tuloksia hyödyntäville valmistelijoille, johtajille ja päätöksentekijöille.

Tagit