Jari Lindström työllisyyden kuntakokeilujen projektikoordinaattoriksi

Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat rekrytoineet työllisyyden kuntakokeiluihin yhteisen projektikoordinaattorin ajalle 11.1.2021-30.9.2023. Projektikoordinaattoriksi on valittu entinen kansanedustaja ja työministeri Jari Lindström.

Projektikoordinaattorin tehtävänä on tukea työllisyyden kuntakokeilujen alueellisia toimijoita työllisyyden ekosysteemien luomisessa, toimijoiden keskinäisessä verkostoitumisessa ja kokeilujen vertaisoppimisessa. Hän tuottaa osaltaan valtakunnallista kokonaiskuvaa kokeilukuntien edistymisestä kokeilujen toimeenpanossa, organisoitumisessa, johtamisessa, osaamisen kehittymisessä ja toimialojen yhteistyömalleissa. Projektikoordinaattori tulee tekemään tiivistä yhteistyötä kuntakokeilutoimijoiden kanssa alueilla.

Lisätietoja työllisyyskokeiluista: kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut

Lisätietoja: 

Varatoimitusjohtaja Timo Reina, timo.reina(at)kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.