Kansallinen vesihuoltouudistus vauhtiin

vesihuoltouudistus

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen. Hankkeella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Vuoden 2022 loppuun saakka jatkuva hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.

Kansalaisille ja elinkeinoelämälle välttämättömät häiriöttömät vesihuoltopalvelut ja niiden riskien hallinta vaativat toimiakseen puuttumista alan haasteisiin. Niitä ovat muun muassa osaajien puute ja vähäiset resurssit erityisesti pienillä vesihuoltolaitoksilla, puutteelliset tiedot päätöksenteossa ja riittämätön varautuminen tulevaisuuden investointeihin. Tulevaisuuden haasteiden parempi ennakointi ja alan uudistuminen voivat luoda myös uutta liiketoimintaa.

Kevään 2020 aikana hankkeessa laaditaan arvio voimassa olevan vesihuoltolain toimivuudesta. Tavoitteena on kartoittaa eri sidosryhmien keskeiset tarpeet ja näkemykset vesihuoltolain toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Arvioinnissa selvitetään ne vesihuoltolain kohdat, jotka aiheuttavat käytännön työssä joko vesihuoltolaitoksilla, kunnissa tai ELY-keskuksissa tai neuvontaa tekevissä organisaatioissa eniten haasteita tai joissa on muutoin havaittu selviä kehittämistarpeita.

Vesihuollon kriteeristö laaditaan

Erillisenä hankkeena, mutta kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaa tukevana työnä, laaditaan niin ikään kevään 2020 aikana hyvän vesihuollon kriteeristö. Kriteeristö laaditaan Vesilaitosyhdistyksen koordinoimana konsulttityönä, jonka ohjaukseen ja rahoitukseen osallistuvat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto.

Loppuvuodesta 2020 valmistuu muun muassa edellä mainittuihin selvityksiin ja arviointeihin pohjautuva kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma, jonka osana kuvataan tarpeet säädösmuutoksille, yhteistyön tiivistämiselle, vesihuoltolaitosrakenteen vahvistamiselle, koulutukselle, tutkimukselle sekä muille tarpeellisille toimenpiteille.

Hankkeen johto- ja visioryhmissä on monipuolinen edustus vesihuoltoa ohjaavista ministeriöistä, vesihuoltolaitoskentästä ja keskeisistä yhteistyötahoista. Johtoryhmän puheenjohtaja on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Kuntaliitto on osallistunut hankkeen valmisteluun viime vuoden aikana ja osallistuu sen toteutukseen. Kevään aikana Kuntaliitto linjaa omat tavoitteensa kansallisen vesihuoltouudistuksen jatkotyöhön. Hankkeen johtoryhmässä Kuntaliiton edustajana on yhdyskuntatekniikan päällikkö Paavo Taipale ja visioryhmässä erityisasiantuntija Tuulia Innala. Kuntakentän näkemystä visioryhmän työhön tuo myös Mikkelin kaupungininsinööri Maini Väisänen.

Lisätietoja uudistuksesta kootaan kuntien osalta sivulle: https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/vesihuolto/kansallinen-vesihuoltouudistus

Tags
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
  • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
  • vesihuolto
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta