Kansallisarkistolta päätös kaupanvahvistajien päiväkirjojen määräaikaisesta säilytyksestä

Kansallisarkisto on tehnyt päätöksen 25.8.2020 (KA/14752/07.01.01.03.01/2020) kaupanvahvistajien päiväkirjojen, kiinteistönluovutusilmoitusten sekä luovutuskirjojen määräaikaisesta säilytyksestä.

Kansallisarkisto määrää arkistolain (831/1994) 8 ja 11 §:ien nojalla, että virkakaupanvahvistajien päiväkirjojen, kiinteistönluovutusilmoitusten tulosteiden sekä luovutuskirjojen ja niiden liitteiden pysyvästä säilyttämisestä virkakaupanvahvistajien omissa virastoissa luovutaan 1.1.2015 alkaen. Tätä aiemmin syntyneet asiakirjat säilytetään edelleen pysyvästi. Päätös koskee kuntia, Digi- ja väestötietovirastoa ja maistraatteja, poliisilaitoksia sekä ELY-keskuksia.

Päätös ja siihen liittyvät liitteet ovat ohessa.

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat -tietokanta

Tietokantamuodossa tiedot varhaiskasvatuksen ja maakuntien liittojen säilytysaikaohjeistuksista.

lateral-image-left
Tagit
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2285, +358 50 358 9184
Vastuualueet
  • asiakaslähtöinen ja ihmiskeskeinen kehittäminen ja digitalisaatio kunnissa
  • yhdenvertaisuus digitalisaatiossa (digituki, saavutettavuusasiat)
  • muut asiakaslähtöiseen digitalisaation liittyvät tehtävät