Kansallisarkistolta päätös kaupanvahvistajien päiväkirjojen määräaikaisesta säilytyksestä

Kansallisarkisto on tehnyt päätöksen 25.8.2020 (KA/14752/07.01.01.03.01/2020) kaupanvahvistajien päiväkirjojen, kiinteistönluovutusilmoitusten sekä luovutuskirjojen määräaikaisesta säilytyksestä.

Kansallisarkisto määrää arkistolain (831/1994) 8 ja 11 §:ien nojalla, että virkakaupanvahvistajien päiväkirjojen, kiinteistönluovutusilmoitusten tulosteiden sekä luovutuskirjojen ja niiden liitteiden pysyvästä säilyttämisestä virkakaupanvahvistajien omissa virastoissa luovutaan 1.1.2015 alkaen. Tätä aiemmin syntyneet asiakirjat säilytetään edelleen pysyvästi. Päätös koskee kuntia, Digi- ja väestötietovirastoa ja maistraatteja, poliisilaitoksia sekä ELY-keskuksia.

Päätös ja siihen liittyvät liitteet ovat ohessa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat -tietokanta

Tietokantamuodossa tiedot varhaiskasvatuksen ja maakuntien liittojen säilytysaikaohjeistuksista.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.