Kansallisen vesihuoltouudistuksen vision ja toimenpideohjelman luonnos lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriön tammikuussa käynnistämän kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnos on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 8.2.2021. Luonnos koostuu tiiviit pääviestit esiin nostavasta visiosta sekä siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta.

Luonnos on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön johdolla yhteistyössä maamme keskeisten vesihuoltopalvelujen vastuutoimijoiden kanssa. Valmistelun päävastuu on ollut uudistuksen visioryhmällä, jossa edustettuina ovat olleet MMM:n lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, ELY-keskukset, Valvira, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys, Suomen vesihuolto-osuuskunnat SVOSK ry, Mikkelin kaupunki ja Kemin Energia ja Vesi Oy.

Valmistelun aikana on teetetty kaksi erillisselvitystä ja järjestetty useita työpajoja, joihin on kutsuttu osallistujia niin kunnista, vesihuoltolaitoksista ja valvontaviranomaisista kuin alan yksityisistä teollisuus- ja palveluyrityksistä. Toimenpideohjelmaan ehdotetaan kymmentä tärkeäksi arvioitua asiakokonaisuutta, joiden avulla toimiala uudistuisi niin, että tavoite turvallisista ja toimintavarmoista vesihuoltopalveluista toteutuu myös pitkällä aikavälillä.

Toimivaa lainsäädäntöä ja valvontaa edistetään vesihuoltolain uudistuksella, hyvän vesihuollon kriteeristön käyttöönotolla vesihuoltolaitoksilla sekä erityisesti laitosten talouden ja toiminnan laadun valvonnan tehostamisella.

Vesihuoltolaitosten toimintakykyä kehitetään kannustamalla toimijoita alueelliseen yhteistyöhön ja laitosten yhdistymiseen, edellyttämällä kunnilta vesihuollon kehittämissuunnittelua ja laitoksilta pitkäjänteistä investointisuunnittelua sekä tarjoamalla kohdennettua vesihuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvää, lähinnä kertaluonteista, asiantuntija-apua sitä erityisesti tarvitseville vesihuoltolaitoksille ja kunnille.

Vesihuoltoalan osaamista kehitetään laatimalla ja ottamalla käyttöön vesihuollon ammattihenkilöstön pätevyysvaatimukset sekä parantamalla alalla työskentelevien urapolkumahdollisuuksia.

Vesihuoltoala vastaa entistä paremmin kiertotalouden, resurssiviisauden ja digitalisaation haasteisiin. Yhteistyötä alueellisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien välillä vahvistetaan ja vesihuoltolaitosten digitalisaatiovalmiuksia ja tiedonhallintaa kehitetään tukemaan kokonaisvaltaista omaisuudenhallintaa.

Nyt kuntienkin kannattaa esittää näkemyksensä vesihuoltouudistuksen ohjelmaan. Tavoitteena on eri toimijoiden mahdollisimman laaja sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Vesihuoltomme uudistuu vain yhteisin ponnisteluin.

Lisätietoja Kansallisesta vesihuoltouudistuksesta:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!