Katso-tunnisteen poistuminen aiheuttanut kunnissa haasteita

Kunnan työntekijät käyttävät työtehtävissään julkisen hallinnon viranomaisten sähköisiä palveluita, esimerkkinä Kelan Kelmu-etuustietojärjestelmä ja Verohallinnon Tulorekisteri. Vahvaa tunnistusratkaisua tulee käyttää kirjautuakseen viranomaisten palveluihin.

Tämän on mahdollistanut Katso-tunniste, joka on alun perin Verohallinnon tarjoama maksuton sähköinen tunniste organisaatioille. Vastuu Katso-palvelusta siirtyi Väestörekisterikeskukselle kolme vuotta sitten ja se poistui käytöstä vuoden 2019 lopussa. Katso-palvelu on korvattu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuus -tukipalveluilla. Siirtymä ei ole edennyt ongelmitta, minkä myötä osalle toimijoista on jouduttu myöntämään siirtymäaikaa.

Kunnille tämä muutos tarkoittaa sitä, että työntekijöiden tulee jatkossa kirjautua vahvasti Suomi.fi-tunnistuksen kautta joko virkakorttia tai mobiilivarmennetta käyttämällä

Katso-tunnisteen alasajon ja siirtymän viestintävastuu on jokaisella viranomaisella itsellään. Heidän tulee myös ohjeistaa Suomi.fi-palveluiden käyttöönotossa.

Kuntaliitto lähetti toukokuussa kuntien kirjaamoihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden tietohallintoon pikakyselyn Katso-palvelun alasajosta ja sen mahdollisista vaikutuksista muun muassa laitehankintoihin. 

Kyselyssä kartoitettiin, syntyykö kunnille siirtymäaikojen myötä haasteita ja miten työntekijät tulevat tunnistautumaan järjestelmiin. Myös yleisen palautteen antaminen oli mahdollista.

Saimme yhteensä 104 vastausta, joista 16 vastaaja edusti kuntayhtymää. Vastauksien antajat painottuivat pienempiin kuntiin: pienistä kunnista vastattiin ahkerasti ja noin puolet vastauksista tuli alle 10 000 asukkaan kunnista. Viisi vastaajaa oli yli 50 000 asukkaan kunnasta.

Monilla ongelmia pysyä aikataulussa

Neljä vastaajaa kymmenestä (39 %) totesi, ettei heillä pystytä siirtymään Katso-palveluista Suomi.fi-tunnistukseen asetetuissa aikatauluissa. Vastauksiksi annettiin joko kyllä osittain, vaikea arvioida/emme osaa sanoa tai emme pysty.

Syiksi todettiin muun muassa resurssipula, suuret palveluiden ja käyttäjien määrät, epäselvät ohjeistukset sekä se, että Suomi.fi-valtuuksia ei saada käyttöön.

Edellyttäen, että DVV antaa yhteiset ohjeet liittymisen valmisteluun. Emme voi etsiä joka toimijan omia ohjeita, koska asiat pitää katsoa kokonaisuutena.”

Vastaajista tasan puolet (50 %) käyttää muun tunnistusratkaisun rinnalla myös henkilökohtaisia pankkitunnisteita tai henkilökorttia. Osasyy tähän on, että työntekijät, joiden tarvitsee kirjautua toisen viranomaisen järjestelmään vain pari kertaa vuodessa, käyttävät omia henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai henkilökorttia. Joka kymmenennellä vastanneella (9 %, kahdeksan kuntaa ja yksi kuntayhtymä)on käytössä kirjautumiseen vain henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Kuntaliitto toteaa, että pankkitunnusten käyttö ei voi olla ainoa käytössä oleva ratkaisu.

Puutteellinen ja sekava viestintä nousi esille avoimissa kysymyksissä

Avoimissa palautteissa nostettiin useimmiten esille viestinnän puutteellisuus ja sekavuus. Selkeä tarve olisi ollut Suomi.fi-valtuuksien ja tulevan virkailija-avusteisen valtuuksien antamisen yleinen viestintä.

”Suomi.fi valtuuksien hallintaan tarvittaisiin ehdottomasti lisäopastusta, valmiita toimintatapaprosessikuvauksia jne. Meillä organisaation nimenkirjoitusoikeudelliset eivät ehdi perehtyä koko asiaan eivätkä siten kykene antamaan käyttöoikeuksia kenellekään. Tällä hetkellä tulotietoja Kelalta ei siis saada ollenkaan!”

"Toivotaan parempaa informointia seuraavista aiheista:

- selkeä aikataulu palveluiden siirtymisestä suomi.fi-tunnistukseen

- selkeämpi kuvaus vaikutuksista ja toimenpiteistä kunnassa (mitä eri palveluita kunnat käyttävät yleensä ja mitä erityispiirteitä ja käyttäjärooleja niihin liittyy)

- jatkossa parempi tuki ja viestintä valtuutuksen pääkäyttäjille tulevista muutoksista jne."

Kuntaliitto on viestinyt Katso-tunnisteen alasajon haasteista valtiovarainministeriön Suomi.fi-strategisessa ohjausryhmässä. Jatkon voisi kiteyttää erään vastaajan palautteeseen ”muutosprosessi on ollut pitkä ja välillä on ollut hyvin epäselvää, mitä tunnuksilla palveluihin pääsee. Toivottavasti nyt asiaan saadaan selvyys.”

Tagit
Jaana Nevalainen

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Nevalainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2257
Vastuualueet
  • Asiakaslähtöiset kuntien palvelut
  • Digitalisaation edistäminen ja tiedon yhteentoimivuus
  • Digitalisaatioon liittyviestä asioista viestiminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Tietoyhteiskunta