Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Kehyskunnilta kritiikkiä tasausmekanismien toteutustapaan

Kuntaliitto käsitteli 11.8.2020 yhdessä kehyskuntaverkoston kanssa hallituksen sote-uudistuksen lakiesityksiä. Käsittelyssä kehyskuntien huomio kiinnittyi erityisesti rahoituksen siirron kuntavaikutuksiin, omaisuuden siirron kompensaatioihin sekä kunnille jääviin kiinteistöihin.

Uudistuksessa kuntien valtionosuusjärjestelmään esitetään pysyvästi merkittäviä tasausmekanismeja. Kehyskunnissa kyseenalaistetaan lakiehdotukseen sisältyvä kuntien tulojen siirron toteutus, jossa siirtyvien kustannusten ja siirrettävien tulojen tasausmekanismit voivat heikentää kunnan taloutta. Kehyskuntien näkemys on, ettei rahoituksen siirtomalli saisi pysyvästi heikentää yhdenkään kunnan talouden tasapainoa. Nyt esitetty muutosrajoittimen laskentamalli kohtelee epäoikeudenmukaisesti erityisesti niitä kuntia, jotka ovat hoitaneet niille annetut lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet erityisen hyvin, kun otetaan huomioon tarvevakioitu tehokkuus.

Kehyskunnat toivovat uudelleenharkintaa myös kuntien omistamien sote-kiinteistöjen irtaimen omaisuuden siirtoa koskevaan ehdotukseen. Irtaimen omaisuuden siirtoa maakunnalle korvauksetta ei hyväksytä. Siirtyvällä irtaimella omaisuudella on merkittävä hankinta-arvo ja niitä on hankittu myös investointeina ja osin leasing-periaatteella. Myös sote-kiinteistökannan vuokra-aikasitoumusta pidetään kehyskunnissa liian lyhyenä.

Tilaisuudessa oli läsnä 25 kehyskuntien johtajaa.

Lisätietoja:

Erkko Nykänen, Siilinjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kehyskuntaverkoston puheenjohtaja, p. 044 365 4416

Oskari Auvinen, Kangasalan kaupunginjohtaja, kehyskuntaverkoston työvaliokunnan puheenjohtaja, p. 040 133 6311

Jaana Halonen, Kuntaliiton erityisasiantuntija, kehyskuntaverkoston koordinaattori, p. 050 452 7035

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista