Kuntaliiton verkostokäsittelyt:

Keskisuurten kuntien sote-johtajat toivovat rahoitusta koskevien muutosten vaikutusten tarkempaa analysointia

Kuntaliitto käsitteli yhdessä keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien verkoston kanssa hallituksen sote-uudistuksen lakiesityksiä. Käsittelyssä huomio kiinnittyi erityisesti lakiesityksen vaikeaselkoisuuteen ja kokonaisuuden hahmottamisen haasteeseen etenkin maakuntien rahoitusjärjestelmän ja siihen siirtymiseen liittyvien kuntavaikutusten osalta.

Vaikeaselkoiseksi katsottiin sote-uudistukseen sisältyvä rahoitusuudistuksen kokonaisuus: eritysesti pohdintaa herätti se, miten kokonaisuuden eri osiot vaikuttavat toisiinsa sekä se, mikä lopullinen rahoitusvaikutus eri toimijoiden osalta on. Käsittelyssä korostettiinkin, että rahoitukseen liittyviä muutoksia ja vaikutuksia itse toimintaan tulisi analysoida tarkemmin. 

Koko käsittelyssä huomioitiin vahvasti lakipaketin laajuuteen liittyvät haasteet. Verkostossa tuotiin esiin muun muassa sisällön vaikea hahmotettavuus kokonaisuuden näkökulmaa ajatellen. Tämä heijastuu niin rahoituskysymyksiin kuin palveluiden järjestämiseen ja organisointiin liittyviin aspekteihin.

Myös uudistuksen aikataulu herätti keskustelua ja yleisesti toimeenpanoaikataulua pidettiin liian kireänä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista