Klash-finalisti Desperado Designsilla kohennetaan kunnan tunnelmaa osallisuutta kasvattamalla  

Klash-kuntainnovaatiokilpailun toteutusvaiheeseen edennyt finalistitiimi Desperado Designs kehittää parhaillaan kunnille skaalautuvaa Kuntamatch-osallisuusalustaa. Hankintasopimusneuvottelut sovelluksen pilotoinnista yhteistyössä Kuntaliiton ja Joensuun kaupungin kanssa ovat loppusuoralla, ja käytännön toteutukseen päästään etenemään vuodenvaihteen jälkeen.

Desperado Designsin Kuntamatch tuo yhteen ”tekemisen ja tekijät” ja mahdollistaa digitaalisen areenan kuntalaisten omaehtoiselle yhteistoiminnalle. 

”Olennaista Klash-kilpailussa on mielestäni ollut tuore tapa suhtautua kuntien haasteisiin”, kertoo Riku Siren Desperado Designilta. ”Sen sijaan, että kunta hakisi ratkaisua pelkästään ulkopuolelta, tässä haaste on viestitty kunnan verkostolle ja lähdetty hakemaan ratkaisua yhteisesti.” 

Sirenillä on kuntaorganisaatioista entuudestaan kokemusta ja pitkän linjan kuntatyöntekijänä hän ymmärtää myös kuntien historiallista taustaa: ”Käsitykseni mukaan Suomessa on perinteisesti vahvoja itsellisesti ja itsehallinnollisesti toimivia kuntia. Tämä itsellisyys näyttäytyy monitahoisesti, kun kyseessä on kuntien kehittäminen”, Siren pohtii. ”Yhtäältä vahvuus on voimakkuutta, mutta toisaalta se voi olla liiallista yksinyrittämistä ja tarpeetonta hidastempoisuutta muutosten keskellä”, Siren jatkaa.  

Miten kuntien sitten kannattaisi järjestäytyä kehittämistyössään? ”Desperado Designs -tiimissä liputetaan ainakin kuntalaisen kuuntelemisen puolesta", Siren jatkaa. ”Se on tapa avautua uusille yhteistyömahdollisuuksille.” 

Siren pohtii myös kuntalaisen eri rooleja kehittämistyön perustana: ”Ajattelen, että kuntalainen liikkuu vähintäänkin asiakkaan, äänestäjän, edunsaajan ja toisaalta sitten hallintotoimenpiteiden kohteen roolissa kunnassa”, Siren tarkentaa. ”Kehitystyön onnistuminen vaatii laaja-alaista ymmärrystä näiden roolien sisällöistä.” 

Millä tavoin eri roolit on huomioitu kehitteillä olevassa Kuntamatch-sovelluksessa? ”Olemme lähteneet siitä, että kunnan ei pidä olla este kuntalaisten toiminnalle”, Siren kertoo. ”Toisin sanoen kunnan tulisi mahdollistaa kuntalaisten aktiivisuutta muun muassa tarjoamalla resursseja, ei pyrkiä hallitsemaan ja hillitsemään kuntalaisten ideoita.” 

Kuntalaisten osallisuus kunnan toimintaan on osa entistä asukaslähtöisemmän kunnan kehittämistä. Tällä puolestaan voi olla vaikutuksia myös muihin kunnan ydintoimintoihin. ”Itse ajattelen, että kunnassa viihtyminen osallisuuden kokemuksen kautta luo pohjaa myös demokratian edistämiselle sekä lakisääteisten palvelujen kehittämiselle”, Siren tiivistää. 

Klash on Kuntaliiton toteuttama valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan uusia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia.

Lisätietoja: www.klash.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.