Korona vei kuntien tapahtumat ja niistä saatavat tulot

kaupunkiin

Erilaiset tapahtumat ovat oleellinen osa kaupunkeja ja kaupunkimaista elämäntapaa. Kaupungit tarjoavat vuosittain lukuisille isoille ja pienille tapahtumille alustan sekä tukevat niiden järjestämistä eri tavoin.

Tapahtumat houkuttelevat asiakkaita majoitus- ja ravintolapalveluihin, muihin oheispalveluihin ja tarjoavat mahdollisuuksia ihmisten kohtaamisille ja sosiaaliselle vuorovaikutukselle.

Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi yleisesti tapahtuma-alaan sekä kaupunkien tapahtumiin. Millaisia vaikutuksia tapahtumien perumisella on ollut kaupunkeihin ja niiden talouteen? Kysyimme Savonlinnasta, Seinäjoelta, Joensuusta ja Rovaniemeltä.

Savonlinna

Savonlinnassa järjestetään vuosittain arviolta 60 tapahtumaa. Noin 30 tapahtumassa kaupunki toimii mahdollistajana tarjoamalla tiloja, alueita tai markkinointiapua. Kaupunki tukee tapahtumia muun muassa elinkeinopalveluiden sekä sivistys- ja kulttuuritoimen tapahtuma-avustuksilla.

Savonlinnassa kaikki isot tapahtumat vuodelta 2019 on peruttu. Etenkin kesän tapahtumien peruuntumisella on ollut isoja vaikutuksia järjestäville yrityksille ja yhdistyksille. Vuosittain järjestettävien Oopperajuhlien perumisen välittömät ja välilliset taloudelliset tappiot mitataan miljoonissa.

Savonlinna Live! -hankkeella on tuettu pienempien tapahtumien pilotointia, mikä on tuonut elävyyttä kaupunkiin.

Seinäjoki

Seinäjoen kaupunki toimii monin tavoin erilaisten tapahtumien mahdollistajana ja yhteistyökumppanina. Kaupungilla ei ole omaa tapahtumaorganisaatiota, mutta se on mukana lähes kaikkien tapahtumien toteuttamisessa tarjoten esimerkiksi tiloja, alueita ja auttamalla markkinoinnissa. Kaupungilla työskentelee tapahtumakoordinaattori, joka toimii yhteyshenkilönä tapahtumien järjestäjiin.

Seinäjoella järjestetään isoja kaupunkitapahtumia käytännössä jokaisena viikonloppuna kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana. Jaksolle ajoittuvat muun muassa Provinssirock, Tangomarkkinat, Vauhtiajot sekä Solar sound- ja Hip hop -festivaalit. Lisäksi järjestetään uskonnollisia tapahtumia, useita pienempiä tapahtumia ja vuosittain vaihtuvia suurtapahtumia.

Koronatilanteen vaikutukset kaupungin taloudelle ovat olleet mittavia. Taloudelliset menetykset pelkästään suurista tapahtumista nousevat arviolta 35 miljoonaan euroon. Taloudellisten menetysten lisäksi tapahtumien peruuntuminen vähentää kulttuurisia ja sosiaalisia elämyksiä. Ihmiset ovat monin tavoin osoittaneet kaipaavansa tapahtumia - myös he, jotka niitä ovat välillä kritisoineet.

Seinäjoella tapahtumat ovat kiinteä ja välttämätön osa kaupungin elinvoimaisuutta. Sen koronatilanne on hyvin osoittanut.

Rovaniemi

Rovaniemellä järjestetään vuosittain satoja erilaisia tapahtumia, joista kaupungin omia tapahtumia on kymmeniä. Kaupunki on mukana lähes kaikkien tapahtumien järjestämisessä tarjoten esimerkiksi tiloja tai markkinointiapua kaupungin markkinointiyhtiön Visit Rovaniemen kautta.

Koronatilanteen ja siitä aiheutuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi tapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään. Sosiaalisesta näkökulmasta ihmiskontaktit ja yhdessä tekeminen on vähentynyt ja yhdistystoiminta kärsinyt. Etenkin eläkeläisten ja ikääntyneiden yksinäisyys on lisääntynyt ja harrastusmahdollisuudet ovat kaventuneet kaikissa ikäluokissa.

Tapahtumien peruuntumisella on ollut merkittävä vaikutus koko kaupungin talouteen. Suurtapahtumissa kohdeyleisö olisi käyttänyt monenlaisia palveluja, esimerkiksi matkustus-, majoitus- ja ravintolapalveluita sekä kauppapalveluita. Konserttien peruminen on tehnyt ison loven myös tapahtumapaikkojen ja teknisten toimittajien talouteen.

Tänä vuonna Artic Design Week 2019 muutettiin virtuaaliseksi, mutta se aiheutti silti taloudellisia tappioita järjestäjille. Ilmoittautumiset jäivät vähäisiksi, mutta tilat oli varattu ja maksettu. Tuloja jäi saamatta myös siksi, koska kävijät eivät entiseen tapaan olleet käyttämässä majoitus- ja ravintolapalveluja.

Pitkällä aikavälillä tapahtumien peruminen vaikuttaa kaupungin elinkeinorakenteeseen eri toimijoiden konkurssien vuoksi. Tapahtumat vahvistavat osaltaan Rovaniemen vetovoimaa matkailukohteena ja ovat tärkeä osa koko kaupungin toimintaa.

Joensuu

Joensuun kaupungin tilastoimiin tapahtumiin lasketaan eri toimialojen tapahtumat (kulttuuripalvelut, kaupunginorkesteri, konservatorio sekä museot), kirjastojen tapahtumat, lastenkulttuurikeskuksen järjestämät esitykset, strategiset kumppanitapahtumat sekä kaupungin tiloissa ja alueilla järjestettävät kaupungin lupaa vaativat tapahtumat. Kaupunki ei tilastoi esimerkiksi ravintoloiden tapahtumia ja keikkoja eikä vapaan kentän kulttuuritoimijoiden tapahtumia. Kaupungin tilastoimia tapahtumia järjestetään vuosittain vähintään 3000 ja kävijöitä niissä on yli miljoona.

Joensuussa tapahtumien taloudellisia vaikutuksia on tutkittu viimeisen kahden vuoden aikana. Vuosina 2018 ja 2019 toteutettiin kävijätutkimukset yhteensä kahdestakymmenestä suurehkosta tapahtumasta. Kävijöiltä muun muassa kysyttiin kulutusta tapahtumaan itseensä sekä muihin palveluihin alueella tapahtumakäynnin yhteydessä. Näiden kyseisten kahdenkymmenen tapahtuman kävijät käyttivät yhteensä 34,6 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin puolet kulutettiin tapahtumassa (pääsyliput ja tapahtuma-alueen palvelut) ja puolet muihin ostoksiin Joensuun seudulla.

Esimerkiksi vuoden 2018 tapahtumatutkimukset osoittivat, että valittujen kyseisen vuoden kymmenen tapahtuman asiakkaat käyttivät tapahtumakäyntiensä yhteydessä rahaa yhteensä 18,2 miljoona euroa. Tästä 55 % käytettiin tapahtumien sisällä, eli luku sisältää pääsyliput sekä rahankäytön tapahtuma-alueen palveluihin. 45 % summasta käytettiin Joensuun seudulla muihin palveluihin, kuten majoitukseen, ravintolapalveluihin ja ostoksiin. Joensuulaiset, joita 50,5 %, käyttivät kokonaismäärästä yhden kolmasosan. 49,5% kävijöistä tulivat Joensuun ulkopuolelta ja toivat seudulle rahaa kokonaispotista kaksi kolmasosaa.

Esimerkiksi vuoden 2019-20 valittujen kymmenen tapahtuman asiakkaiden rahankäyttö oli yhteensä 16,4 miljoonaa euroa (sisältää Kontiolahden maailmancupin luvut vuodelta 2018). Summasta 53 % käytettiin tapahtumien sisällä, ja 47 % palveluihin muualla Joensuun seudulla tapahtumakäynnin yhteydessä. Summasta 46 % tuli paikallisilta, ja 54 % tapahtumamatkailijoiden tuomana. Paikallisia näiden tapahtumien kävijöistä oli 54 % ja tapahtumamatkailijoita 46%.

Vuonna 2020 valtava määrä tapahtumia on peruttu, joten tapahtumien generoimaa suoraa talousvaikutusta on pudonnut pois kymmeniä miljoonia euroja. Tästä ovat kärsineet paitsi tapahtumaorganisaatiot ja tapahtumien alihankkijat, myös tapahtumiin kytkeytyvät ostospaikat, kuten hotellit, ravintolat ja kaupat. Välilliset ja tertiääriset aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät suorien aluetaloudellisten vaikutusten lisäksi ja näitä ei olla arvioitu.

Kaikki tapahtumajärjestäjät eivät ole tapahtumiaan peruneet. Heidän osaltaan lyhyellä aikavälillä korona on aiheuttanut mm. pienempiä yleisöjä sekä lisää työmäärää ja kuluja.

Pitkällä aikavälillä koronan uskotaan jättävän pysyviä muutoksia tapahtumien järjestämiseen, mikä ei ole pelkästään negatiivinen asia. Työmäärä sekä tietyt kulut tulevat olemaan suurempia, mutta turvallisuuden ja laadun uskotaan paranevan sekä alan ammattimaistuvan. Tapahtumilla on myös merkittävä vaikutus yleisen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin sekä ilmapiirin luomisessa, joten myös korona-aikana on tärkeää, että tapahtumia voidaan toteuttaa ja toteutetaan turvallisesti. Pitkässä juoksussa pitäisi löytää tapoja tukea ammattimaisia tapahtumatuottajia, sillä koronakriisin pitkittyessä voi syntyä irtisanomisia ja alalta katoaa hyviä osaajia.

Joensuun viestintä- ja tapahtumapalvelut toimii kumppanina sekä rahoittajana kymmenissä erilaisissa kulttuuri- ja urheilutapahtumissa. Kumppanitapahtumien osalta tehdään vahvaa viestintää ja pyritään mahdollisimman hyvin hyödyntämään kumppanuuden tarjoama näkyvyys- ja imagohyöty. 

Konkreettiset työkalut Joensuun kaupungilla tapahtumien edistämiseen ovat seuraavat:

  • Hyvät tapahtuma-alueet ja viestintä- ja tapahtumapalveluiden apu/tuki: https://www.joensuuevents.fi/tapahtuma-alueet
  • Kaupungilla vuosittain varattu määrärahoja pien- ja suurtapahtumatukiin, joilla tuetaan alueen tapahtumatuotantoa
  • Kaupunki on uudistanut tapahtuma-alueiden käytön hinnoittelua ja uudistanut käytössä olevaa kalustoa sekä infraa
  • Kaupunki tukee yhteistyötapahtumia omalla markkinointiviestinnällä

Merkittävin yksittäinen tapahtuma on Ilosaarirock, joka synnyttää vähintään 13 miljoonan euron suoran talousvaikutuksen vuosittain. Tänä vuonna Ilosaarirock peruttiin.

Joensuu tunnetaan tapahtumakaupunkina ja Ilosaarirock on varmasti alueen tunnettuutta sekä imagoa leimaava asia. Alueella järjestetään jopa tuhansia pieniä ja suuria tapahtumia, joten kaupungille tapahtumilla on suuri merkitys niin imagollisesti, taloudellisesti kuin matkailullisesti. Tästä syystä kaupunki onkin panostanut tapahtumien edistämiseen sekä yhteistyöhön viestintä- ja tapahtumapalvelut -yksikön työllä. Kaupunki tukee myös taloudellisesti tapahtumia pien- ja suurtapahtumatuin sekä on järjestänyt useita erilaisia tapahtumakilpailuja, joilla on pyritty löytämään uusia alueella toteuttavia tapahtumaideoita tai aktivoimaan matalan kynnyksen tapahtumajärjestämistä. Yhtenä osoituksena panoksesta oli myös vuosina 2018-2020 toteutettu Elinvoimaa tapahtumista-hanke, jonka kokonaiskustannusarvio oli 470.000 euroa.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista