Koulutustoimiala tiedon tuottajana ja käyttäjänä -verkkosivusto Tiedonkeruut ja aineistot julkaistu

Kunnissa ja koulutustoimialalla on paljon erilaista tiedonkeruuta. Organisaation sisäistä ja ulkoista arviointia toteutetaan monin tavoin, asioita tutkitaan, on vuosittain toistuvia lakisääteisiä kyselyitä ja lisäksi muita tietotarpeesta syntyviä yksittäisiä kyselyitä. Tietoa tarvitaan ja käytetään muun muassa kehittämiseen, rahoituksen myöntämiseksi palveluihin, tietojohtamiseen, päätöksenteon tueksi sekä moniin erilaisiin tutkimuksiin. Myös tiedonkeruutahoja on useita ja joskus moninaiset tietotarpeet ruuhkautuvat vastaajapäässä.

Nyt kasvatus- ja koulutustoimialalle on avautunut uusi mahdollisuus tarkastella milloin ainakin pitäisi varautua tuleviin kyselyihin ja millaisia tuloksia kyselyistä ja tutkimuksista on tuotettu. Opetushallituksen vetämässä Tiedon hyödyntämisen edistäminen koulutustoimialalla -työryhmässä on toteutettu Tiedonkeruut ja aineistot -verkkopalvelu. Palvelusta löytyvät useiden organisaatioiden toteuttamat tiedonkeruut, aineistot ja rekisterit. Kaiken kattava se ei ole, mutta on ehdottomasti katsomisen ja seuraamisen arvoinen.
Työryhmässä myös Kuntaliitto oli edustettuna ja olemme jatkossakin sitoutuneet toimimaan yhteistyössä sidosryhmänä.

Paitsi, että tietoa voidaan keskitetymmin löytää, tavoitteena on lisätä tiedon hyödyntämistä sekä vähentää ajallisesti ja sisällöllisesti päällekkäistä tiedonkeruuta.

Palvelusta löydät tietoa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, mutta myös mm. varhaiskasvatuksen tiedonkeruista, aineistoista ja rekistereistä. Tietomassa verkkopalvelussa tulee vielä lisääntymään.

Opetushallituksen tiedote 28.1.2020.

Tiedonkeruut ja aineistot (Opetushallitus)

 

Tags