Kunnat ja yritykset yhdessä varmistamaan suojainten saamista

Kuntaliitto kehottaa kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään sosiaali- ja terveystoimen ja kuntien elinkeinotoimen yhteistyönä alueellaan ne yritykset, jotka voisivat pikaisesti käynnistää kankaisten suusuojainten valmistuksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 31.3.2020 ohjeen koronavirustartuntoihin varautumisesta ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminsesta kotiin annettavissa palveluissa. Sen mukaankotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään ohjeen mukaan vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen. Kankaisten suojaimien käytöstä ja desinfioinnista on annettava henkilökunnalle ohjeet. Pestävä kankainen suojus soveltuu käytettäväksi myös omaishoidossa ja riskiryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisessa avussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 31.3.2020 komission suosituksen perusteella henkilönsuojaimia koskevan linjauksen, joka on voimassa vain koronaepidemian ajan. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koronavirukselta suojaavia suojaimia voi saattaa markkinoille linjauksessa todetuin edellytyksin. Tarkempia kuvauksia kankaisten suojainten vaatimuksista löytyy TUKES:in, Työterveyslaitoksen ja Fimean 3.4. antamasta ohjeesta

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on ohjeistanut hankintayksiköitä siitä, miten pandemiaan perustuvia julkisia hankintoja on mahdollista tehdä. Mikäli olemassa olevista hankintasopimuksista ei ole mahdollista suojavarusteita hankkia, voidaan hankinnat tarvittaessa tehdä suorahankintana hankintalain 40.2 §:n 4-kohdan mukaisesti (ennalta arvaamaton, hankintayksiöstä johtumaton äärimmäinen kiire).

Paikallisista yrityksistä tehtävillä kankaisten suusuojainten suorahankinnoilla on mahdollisuus tukea paikallista elinvoimaa poikkeusoloissa. Paikallinen tuotanto lyhentää toimitusketjuja ja parantaa suusuojainten saatavuutta ja turvaa korkeamman suojaustason suojainten riittävyyttä epidemian laajentuessa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista