Kunnat valmistelevat mallia työllisyyden edistämiseen

Valtion ja kuntien työnjakoa työllisyyden hoidossa ollaan uudistamassa. Hallituksen budjettiriihen päätösten mukaisesti parhaillaan valmistellaan työllisyyspalveluvastuun siirtämistä paikallistasolle. Suunnitteilla on uusia palveluihin ja etuisuuksiin liittyvät rahoitusvastuut siten, että malli kannustaa työllisyyden edistämiseen pohjoismaisten mallien mukaisesti. 

Kunnissa on tahtoa saada aikaan pitkäaikainen, toimiva ratkaisu työllisyyden hoitoon. Kuntaliitossa on käynnistetty prosessi kuntakentän yhteisen ratkaisumallin luomiseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden palvelurakenteeksi. TEMin aiemmin valmistelemat skenaariot toimivat työskentelyn pohjana kunnille sopivan mallin suunnittelemisessa. 

Kuntaliiton tiimin kanssa mallia työstää kuntien asiantuntijoista koostuva sparrausryhmä. Lisäksi mallia tarkennetaan erilaisten kuntien tarpeisiin kuntatyyppiverkostojen tilaisuuksissa ja kuntien työllisyysasioista vastaaville lähetettävän kyselyn tulosten avulla. 

- Korostamme kuntien roolia vastuunottajana huomioiden kuntien itsenäisyys ja erilaisuus. Kuntavetoisella ratkaisumallilla tavoitellaan muun muassa korkeampaa ja laadukkaampaa työllisyysastetta, työvoiman saatavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamista, julkistalouden kestävyyttä sekä kuntien ja alueiden elinvoimaa. Oikein suunnitellulla, kuntavetoisella palvelurakenteella on mahdollisuus edistää merkittävästi näitä tavoitteita, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Lisätietoa mallin valmistelusta saa kehittämispäällikkö Erja Lindbergiltä. Ideoita ja ratkaisuehdotuksia kuntien mallia varten saa mielellään lähettää sähköpostitse. 

Kuntakentän yhteinen ratkaisumalli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden palvelurakenneuudistuksesta julkaistaan tiistaina 15.12.2020 suorassa Työllisyystiistai-lähetyksessä.  

Tags